LIVEBLOG / Coronavirus COVID-19 & huwelijken in België

Vraag jij je af of corona de voorbereiding of planning van jouw huwelijk zou durven verstoren? We houden jullie in onze liveblog zo goed mogelijk op de hoogte over alle meest recente ontwikkelingen en richtlijnen.

Foto (boven): Fotograaf: Cinderella Photographie

Plan je huwelijk met onze checklist


Vrijdag 16 oktober - Het overlegcomité sluit alle horeca vanaf maandag 

Het Overlegcomité zou beslist hebben dat vanaf maandag de horeca dicht gaat. Volgens Belga zou het gaan om een periode van vier weken en wordt de maatregel na twee weken geëvalueerd.

Aangezien onze huwelijkssector gelijkgeschakeld is met horeca > restaurants worden ook huwelijksfeesten vanaf maandag 19 oktober alvast voor twee weken, misschien voor een maand, verboden :-( 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). “Voor het sluiten van banketten, staand of zittend, gelden dezelfde argumenten als voor restaurants. Er is één belangrijke uitzondering, en dat is een koffietafel na een begrafenis. Dat mag met max veertig mensen"

Het lijkt erop dat een ceremonie wel nog kan plaatsvinden (Bron: Vrt.be):

"Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks, net als diensten of vieringen naar aanleiding van een geboorte, doop, huwelijk en overlijden) kunnen doorgaan met een maximum van 200 deelnemers per viering. Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, ligt dit aantal in kleine kerken lager. 

Verder moet de veiligheidsafstand van 1,5 meter worden nageleefd, zijn fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen verboden, is het dragen van een mondmasker verplicht, en moeten er middelen voor handhygiëne worden voorzien bij de in- en uitgang."


Dinsdag 13 oktober - Gent en Leuven nemen bijkomende maatregelen, impact op de huwelijkssector miniem:

De Gentse crisiscel heeft besloten om het sluitingsuur van restaurants gelijk te schakelen met dat van cafés. Vanaf donderdagavond 15 oktober 2020 moeten ook restaurants om 23 uur de deuren sluiten. Alleen op vrijdag- en zaterdagavond wordt een uitzondering voorzien. Gent verbiedt ook alcohol op het openbaar domein vanaf 22 uur. (Bron: Stad Gent)

Idem voor Leuven

Aangezien onze huwelijkssector gelijkgeschakeld is met horeca > restaurants maar de meeste huwelijksfeesten traditioneel op vrijdagen en zaterdagen plaatsvinden, zal de impact van deze beslissingen vooralsnog miniem blijven voor onze sector. 

Woensdag 7/10 - Brussel neemt bijkomende coronamaatregelen: 

Minister-president Rudi Vervoort kondigt extra maatregelen aan voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest: in Brussel gaan alle cafés, bars en feestzalen dicht in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de crisiscel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist. 
De nieuwe maatregelen gaan in vanaf morgenvroeg 7 uur en gelden alvast voor één maand ;-(


Dinsdag 6/10 - De persconferentie na het Overlegcomité met alle regeringen van ons land impacteert de huwelijkssector niet.

De coronamaatregelen worden verstrengd: de bubbel telt maximaal nog drie personen en op café gaan mag nog maar met vier per tafel. De cafés moeten ook vroeger sluiten. Dat hebben premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) aangekondigd op de persconferentie na het Overlegcomité met alle regeringen van ons land.

De recente versoepelingen aangekondigd door de huwelijkssector (zie hieronder) blijven echter van kracht. 


Woensdag 30/9 - Vanaf morgen 1/10 mag trouwen weer! Wat zijn onze key takeaways voor koppels (en professionals)?

 1. Huwelijk valt vanaf 1/10 onder de regels van 'horeca' indien georganiseerd met professionele cateraar (zie bv -niet exclusief- onze catering partners); indien zonder professionele cateraar mag je maar beperkt (tot 10p) uitnodigen.

 2. Ceremonie mag met tot 200p (binnen en buiten), ook buiten of in een privé tuin

 3. Food & drinks gebeuren zittend aan tafels van max 10p/tafel (eens aan tafel, mag het mondmasker af)

 4. Met professionele cateraar kun je qua aantal gasten een groep uitnodigen die corona-proof binnen je feestzaal of feesttent past, dit volgens de principes van 1.5m tusen elke tafel

 5. Openingsdans tussen het koppel is toegelaten (tot nader order nog geen dansfeest - hopelijk tegen begin 2021 weer wel, nvdr; alternatieven voor dansfeest vind je hier)

 6. Einduur verplicht om 01u

 7. Maximaal inzetten op de 6 gouden hygiëneregels 

 8. CERM niet verplicht in te vullen voor huwelijken (enkel voor 'publieke' events)

Happy Planning!


Maandag 28/9 - Het Ministeriële Besluit staat gepubliceerd op de website van de coronalijn - we nemen enkele relevante FAQ over:

​​​​​​​> Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over gezeten recepties of banketten al dan niet verzorgd door een professionele catering/traiteur.

Volgende regels zijn van toepassing voor recepties en banketten die niet verzorgd worden door een professionele catering/traiteur*:

 • Recepties en banketten met privékarakter zonder catering/traiteur kunnen plaatsvinden voor maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen). Dit geldt voor etentjes onder vrienden, familie,…

Regels van toepassing voor gezeten recepties en banketten die verzorgd worden door een professionele catering/traiteur*:

Voor gezeten recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur* gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zolang volgende horecaregels gevolgd worden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan ;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven;
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien moeten de catering/traiteurszaken* die gezeten recepties en banketten organiseren, verplicht waken over:

 • het tijdig informeren van de klanten en werknemers over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • het ter beschikking stellen aan het personeel en de klanten van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
 • het nemen van de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • het zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • het aanduiden en bekendmaken van een contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksrecepties, bedrijfsrecepties,… verzorgd worden door een professionele catering/traiteur*. Recepties en banketten die georganiseerd worden in een restaurant of een hotel worden ook beschouwd als ‘verzorgd door professionele catering/traiteur* onderneming’. Daarentegen is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en is dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele openingsdans uit te voeren.

Bovendien, wanneer gezeten banketten en recepties georganiseerd worden op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. Bijkomend mag er geen banket of receptie gehouden worden tussen één uur ’s ochtends en zes uur ’s ochtends.

> Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

> Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

> Mag men op een andere plaats (vb. buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 200 personen, ongeacht of dit binnen of buiten gebeurt.

> In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model* gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;
 • betogingen;
 • sportcompetities
  • met meer dan 200 deelnemers;
  • of op de openbare weg;

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

(*niet dus, voor huwelijken)

Trouwen mag dus effectief weer! 

Happy Planning!


Woensdag 23/9 - TROUWEN MAG WEER!!!!

Sophie Wilmés zegt net op de Nationale Veiligheidsraad vandaag:

Voor de bijeenkomsten wordt er in de toekomst een onderscheid gemaakt tussen evenementen die u zelf organiseert en een evenement dat door professionelen georganiseerd wordt.

 • (Als u zelf een evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen niet begrepen). Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat.)
 • Professioneel georganiseerde evenementen – feesten, recepties, huwelijken - zijn onderworpen aan de regels voor de horeca*. Daar is er geen limiet voor het maximale aantal gasten, maar het zijn er wel maximaal 10 per tafel. De protocollen moeten op de letter worden gevolgd. En dansfeesten zijn jammer genoeg nog altijd niet** toegelaten.
 • (Tenslotte blijft voor evenementen met publiek - ongeacht de aard ervan - de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing, net als de uitzondering die mogelijk zijn via artikel 12 van het ministerieel besluit. Dit tot de protocollen worden aangepast.)

Deze versoepeling geeft voornamelijk vertrouwen aan koppels die willen trouwen in 2021, én aan zij die alsnog in 2020 hun feest kunnen laten doorgaan! We specifiëren asap meer details rond het exitprotocol voor de huwelijkssector, zodra het MB eerstdaags zal gepubliceerd worden. *Het protocol voor horeca vind je alvast hier, maar werd sinds de NVR van 23/9 nog niet geüpdate. **Een dansfeest kan voorlopig nog niet, maar zodra bespreekbaar zullen de kabinetten dit aspect ook weer laten toevoegen.

De nieuwe richtlijnen zullen gelden vanaf 1/10. De vereiste voorwaarden tot 'geen limiet voor het maximale aantal gasten' zijn oa:

 1. De 'professionele organisator' - de wedding planner, feestzaal, cateraar, ... Er dient dus iemand doorlopend aanwezig te zijn, van aanvang tot einde feest. Deze professional zal de taak hebben het 'corona-proof' gehalte van jullie feest te garanderen. 
 2. De 1.5m tussen de tafels, met maximum 10p/tafel, zoals in de horeca. Het aantal genodigden wordt op die manier per feestzaal of feesttent* berekend op basis van density of 'dichtheid' - in plaats van op absolute 'capaciteit'.

*Feestzaal of feesttent: jullie feest kan effectief plaatsvinden in een privé tuin of locatie, mits je een professionele organisator aanstelt die tot het einde van jullie feest aanwezig is en het gebeuren in covid-proof banen leidt. We specifiëren asap of je voor dgl feesten een aanvraag dient te doen via CERM of CIRM - we vermoeden dat je best steeds de lokale burgemeester op de hoogte brengt van jullie activiteit op privé terrein. 

Veel succes en plezier bij het uitkijken naar je huwelijksdag!

Re-Start to Plan NOW!


Donderdag 20/8 - Update door de Nationale Veiligheidsraad

Voorlopig spreekt premier Sophie Wilmès niet over de huwelijkssector, behalve over de uitbreiding van de capaciteit voor een ceremonie

"Het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek – bij sportwedstrijden bijvoorbeeld, in het theater of bij andere cultuur-activiteiten, gebedshuizen, congreszalen, auditoria - wordt uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd."

Huwelijksfeesten blijven dus tot nader order verboden voor groepen van meer dan 10 personen. Volgende maand zou er weer een Nationale Veiligheidsraad komen. We zetten alles op alles ism de kabinetten, de Confederatie Events, de Alliantie & Huwelijksleveranciers om bij de volgende NV enkele verdere versoepelingen voor de huwelijkssector mogelijk te maken.

Ons hart en onze gedachten gaan uit naar de koppels die in September zouden huwen, en nu alsnog genoodzaakt zijn om hun plannen aan te passen...

Voor koppels die na deze berichtgeving graag alsnog hun huwelijksceremonie willen laten doorgaan of herinplannen, de komende weken: er zijn nog heel wat toppers vrij, die jullie met veel liefde willen helpen:


Woensdag 19/8 - Kabinet Crevits ontvangt sectorfederatie Huwelijksleveranciers & Kwaliteitslabel House of Weddings 

Bron: Facebookpagina Iris Decreus, oprichtster House of Weddings

"Deze ochtend werden Cynthia en ik, samen met @WimSoons van UNIZO, ontvangen op het kabinet van Hilde Crevits om daar met Felix De Clerck en @RafSuys te bekijken hoe de huwelijkssector terug kan heropstarten. Dank aan allen voor de steun.

Een strikt ‘exitprotocol’ voor de sector is nu stap 1 - waarbij uitbreidingen richting het oude normaal hopelijk stap na stap weer zullen kunnen worden toegevoegd en dus weer mogelijk zullen worden. De voorbije maand werd het protocol reeds opgesteld obv de protocollen van Horeca Vlaanderen en Confederatie Events, over en weer gestuurd voor updates en gefinetuned.

De sector -koppels en leveranciers- zal gevraagd worden dit protocol nauwgezet en ten volle toe te passen en op te volgen, zodat contact tracing nooit -in geen enkel geval- met de vinger zal kunnen wijzen richting huwelijkssector.

Op naar een snel goedgekeurd sectorprotocol, en hopelijk blijven de cijfers voldoende dalen om snel -veilig- terug aan de slag te kunnen.
👊🏻"

Maandag 17/8 - Donderdag 20/8 nieuwe Nationale Veiligheidsraad

Donderdag vindt een nieuwe Nationale Veiligheidsraad plaats. We hopen op perspectief, duidelijkheid en versoepelingen voor huwelijken. We houden jullie via deze Liveblog op de hoogte van de laatste updates. 


Donderdag 13/8 - De maatregelen van Stad Antwerpen die betrekking hebben op huwelijken:

V: Kan mijn huwelijk doorgaan?

A: Wettelijke en kerkelijke huwelijken kunnen doorgaan. Op een huwelijksplechtigheid mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn, als de social-distancing-regels kunnen worden gerespecteerd. Wij laten je bij de aangifte weten wat op die basis het maximum aantal aanwezigen is voor het district waar je huwt. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Opgelet: 'samenscholingen' van meer dan 10 personen zijn verboden. Dat betekent dat je niet kan verzamelen op straat voor en na een huwelijksvoltrekking.

V: Kunnen religieuze bijeenkomsten doorgaan?

A: Vanaf 1 juli mogen religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten worden hervat met maximum 100 aanwezigen mits inachtname van social distancing. Vanaf 11 juli is, vanaf de leeftijd van 12 jaar, het dragen van mondmaskers verplicht in alle gebedshuizen.

Op de website van Cathy Berx lezen we nog de volgende maatregelen:

"Voor wat betreft inrichtingen die behoren tot de horecasector, geldt dat vanaf nu het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel"

Opm: thuis lijken ons de maatregelen te gelden die vermeld staan op de Coronalijn


Woensdag 12/8 - We krijgen vaak vragen over wat nu wel/niet mag, op vlak van huwelijken - we hernemen de Coronalijn info daarom nog even hier:

1. Voor gezeten recepties en banketten met privé karakter (waaronder huwelijken) geldt dat:

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :

 • Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

 • De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

2. Mag ik een receptie of buffet bij mij thuis organiseren? 

Ja, het is mogelijk om een receptie of een banket bij je thuis te organiseren. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen volgens de regel van de bubbel.

3. Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn op mijn (huwelijks-) receptie of banket?

Aangezien het gaat om een receptie of banket met privékarakter is de regel van de sociale bubbel van toepassing, dus maximum 10, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

4. Mag er bij een receptie of banket een buffet worden georganiseerd?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen. Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

5. Mag men dansen op een receptie of banket?

Nee, dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

6. Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 100 personen met respect voor de sociale afstand. Bovendien zijn alle personen vanaf 12 jaar verplicht hun mond en neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof in voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om een masker te dragen, kan een gelaatsscherm gebruikt worden. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

7. Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 personen per gebouw
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden
 • De terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

8. Mag men op een andere plaats (vb. buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 100 personen, ongeacht of dit binnen of buiten gebeurt.


Maandag 3/8 - Huwelijksceremonies kunnen ook in Antwerpen nog steeds plaatsvinden

Na een week onderhandelen met het kabinet van Cathy Berx kan sectorfederatie Huwelijksleveranciers melden dat een huwelijksceremonie toegelaten blijft in Antwerpen tot 100 personen, ook in de meest getroffen zones en in je eigen tuin.

De algemene restricties blijven gelden:

 • 1,5 meter afstand tussen de gezinsbubbels
 • verplicht mondmasker
 • catering tot 10p

FAQ: 

Voor Antwerpen:

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq/evenementen-en-feesten.html

Voor de meest getroffen zones:

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq/meest-getroffen-zone.html

Onze dank gaat uit naar Huwelijksleveranciers voor deze update!


Dinsdag 28/7 - Antwerpen verstrengt maatregelen in de provincie en in meest getroffen zones

Gisteravond werd duidelijk welke maatregelen Antwerpen neemt, on top van wat de NV eerder op de dag besliste. 
"In de meest getroffen zone worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen. Het gaat dan om stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst. Het gaat dus niet om de hele provincie. 

Daar zullen deze maatregelen gelden:

Feestzalen gesloten. Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten."

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen deze beslissingen hebben voor het kunnen plaatsvinden van de burgerlijke, kerkelijke of symbolische huwelijksceremonies in deze zones vanaf 29/7. De gemeenten- en stadsbesturen wachten de publicatie van het Provinciaal protocol af. Zo gauw we meer info vernemen publiceren we deze hier op de Liveblog.


Maandag 27/7 - De Nationale Veiligheidsraad schroeft het aantal genodigden op huwelijksfeesten terug, en dit voor de komende 4 weken (tot einde augustus):

"(Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals samenscholingen, uitstapjes of ontmoetingen met familie of vrienden moeten beperkt worden tot maximaal 10 personen. Ook daar worden kinderen jonger dan 12 jaar niet bijgeteld.) Deze limiet van 10 personen geldt ook voor recepties en banketten."

Op HLN.be lazen we om 15.38u:

"Bij trouwfeesten zullen er maximaal 100 gasten op de ceremonie* en 10 mensen op de receptie aanwezig mogen zijn, zo werd bevestigd aan onze redactie."

Deze beslissingen betekenen een zware klap voor alle koppels die hun huwelijk nog in augustus gepland hadden staan. We zijn met onze harten en gedachten bij hen. 

*Mbt ceremonie: dit werd vandaag (nog) niet letterlijk bevestigd - hiervoor kijken we eerstdaags uit naar de publicatie van het Ministerieel Besluit.


Maandag 27/7 - Ons pleidooi voor een veilige heropstart van de sector

Deze ochtend in #DeOchtend bij Radio 1: ons House of Weddings pleidooi om de huwelijkssector en privé feesten niet te stigmatiseren, maar -zodra de cijfers het weer toelaten- veilig mee te laten heropstarten volgens een eigen exitprotocol, opgesteld ism sectorfederaties ACC Belgium en Huwelijksleveranciers & overgemaakt aan de kabinetten. 

Herbeluisteren kan via https://radio1.be/programma/de-ochtend/radioitem/zijn-huwelijken-de-superverspreiders-voor-elk-negatief-verhaal-zijn-er-honderden-positieve/23758


Vrijdag 24/7 - Kabinet Muylle bevestigt deze ochtend: ook vanaf 1/8 blijft het aantal genodigden voor recepties en feestzalen op 50p.​​​​​​​
Pas op 17/8 zal bekeken worden of dit aantal vanaf 1/9 kan opgetrokken worden.

We duimen mee voor een snelle verbetering van de coronacijfers en zijn met onze harten bij alle geïmpacteerde koppels.


Donderdag 23/7 - De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat op heden geen verdere versoepelingen mogelijk zijn.

De aangekondigde fase 5 kan niet ingaan, geeft premier Wilmès aan - de epidemie zou dit op heden niet toelaten. 

We gaan na of de vernoemde maatregel "Geen verhoging van het aantal mensen op events" betrekking heeft op de eerder aangekondigde versoepeling van 50p (vanaf 1/7) naar 100p (vanaf 1/8) die voor huwelijksfeesten relevant zouden zijn - we vermoeden van wel. In het MB van 30/6 stond de 100p vanaf 1/8 reeds aangekondigd, vandaar onze twijfel - we bevragen ons bij de officiële instanties en brengen hier op de House of Weddings Liveblog asap duidelijkheid. 

Wellicht kijken we dus tot einde augustus 2020 aan tegen:

 • Trouwfeesten tot 50p (excl personeel)
 • Ceremonie tot 200p (max 50p catering)
 • Verplicht mondmasker totaan zitplaats en bij verplaatsing.

Voor koppels die zich genoodzaakt zien om hun huwelijksfeest aan te passen, brengen deze (en andere) artikels hopelijk soelaas: 

We voelen mee tot in het diepst van onze harten met koppels die zich genoodzaakt zouden zien (mogelijks: alwéér) tot een aanpassing van hun huwelijksconcept over te gaan. 

❤ 


Woensdag 15/7 - De Nationale Veiligheidsraad stelt haar beslissing ivm verdere versoepelingen uit naar volgende donderdag 23/7

Premier Wilmès: "Tot nu hebben we de beslissing over het al dan niet openen van een nieuwe fase altijd genomen een paar dagen voor ze zou ingaan. Dat zullen we ook nu doen. We zullen dus volgende week donderdag, 23 juli, inschatten of de epidemiologische situatie ons toelaat verder te gaan. Om dat te kunnen doen, mag de trend niet erger worden." 

We hopen dat de trend mbt de besmettingen verder zal dalen, oa door de beslissing om mondmaskers vanaf 11/7 verplicht te dragen in bepaalde publieke ruimtes.

In principe stond wél reeds te lezen in het MB van 30/6:

"Art. 11.

 • § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15 personen enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.
 • § 2. Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
  • 1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
  • 2° de zomerkampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.
 • § 3. Een maximum van 50 personen tot en met 31 juli 2020 en van 100 personen tot en met 31 augustus 2020 mag gezeten recepties en banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5, 1° tot en met 3° en 5° tot en met 9° en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol."

Ook op de website van de coronalijn (onder 'Openbaar Leven') staat het aantal van 100p nog steeds bevestigd vanaf 1/8:

 • "Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?"
 • De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :
  • Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;
  • Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020). Het personeel van de professionele catering/traiteur wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden;
  • ..."

We gaan er dus van uit dat het aantal van 100p bevestigd staat vanaf 1/8, en we tellen ongeduldig en hoopvol af naar 23/7 om de versoepelingen en perspectief voor na 1/9 te kennen.

❤ 


Dinsdag 14/7 - Spreekt de Nationale Veiligheidsraad zich morgen uit voor versoepelingen en perspectief na 1/9?

Morgen, op woensdag 15/7, verwachten we een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Verwacht wordt dat zij zich zal uitspreken over verdere versoepelingen en perspectief voor de eventsector. (Bron: De Standaard

We hopen dat de huwelijkssector eindelijk ook duidelijkheid mag krijgen over wat wel/niet kan, en dit op heden en op langere termijn. Jze leest het in elk geval morgen hier, op onze Liveblog. 

Fingers crossed!


Donderdag 9/7 - Mondmaskers verplicht in gebedshuizen. Ook voor huwelijken?

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen, musea en gebedshuizen. Wie geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 250 euro. Bij herhaling kan dat oplopen tot 4.000 euro en/of celstraffen tot 3 maanden. 

Wij polsen bij de overheid hoe de richtlijnen voor huwelijksceremonies zijn, maar gaan er voorlopig van uit dat deze richtlijn in se ook geldt voor huwelijksceremonies - tenzij je priester of ceremoniespreker hierop een uitzondering zou toestaan. 

We houden jullie op de hoogte!


Maandag 6/7 - Dansfeest mag dan tóch niet

We vernemen zonet dat de informatie op de website van de coronalijn werd aangepast: een dansfeest zou nu toch niet mogen... We vragen om snel perspectief - wanneer mag wat dan wel? (Bron: VRT nws & de coronalijn 'Openbaar leven')  

;-(


Maandag 6/7 - Veilig feesten doe je zó! 

Trouwen mag weer, maar het virus is nog niet weg. Koepelfederatie Huwelijksleveranciers België publiceerde volgende guidelines, teneinde maximaal veilige feesten te kunnen garanderen: 

Corona gids voor de huwelijkssector

We mogen terug feesten... maar om verdere verspreiding te vermijden is het van belang dat we allen de veiligheidsmaatregelen naleven. Huwelijksleveranciers België heeft een 'Corona Gids voor trouwfeesten' opgesteld met duidelijke richtlijnen van wat kan en wat niet kan op trouwfeesten.

De richtlijnen kunnen aangepast worden naarmate meer informatie verstrekt wordt of indien deze aangepast worden door de overheid.

Maak er alsnog een mooi feest van en vooral: VEILIG FEESTEN!

Algemeen.

Het aantal personen toegelaten op een trouwfeest is als volgt vastgelegd:

 • Vanaf 1 juli 2020
  • Indoor 50 genodigden
  • Outdoor 50 genodigden
 • Vanaf 1 augustus 2020
  • Indoor 100 genodigden
  • Outdoor 100 genodigden
 • Vanaf 1 september 2020
  • Wordt bepaald rond 15 juli.

Deze aantallen zijn exclusief medewerkers en leveranciers ter plaatse aanwezig.

Deze aantallen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging als gevolg van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Medewerkers van een huwelijksfeest die indirect in contact komen met de bezoekers, moeten niet worden meegeteld in deze aantallen.

De richtlijnen zijn extra van belang indien je feest zich (deels) richt tot kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld 65+).

De richtlijnen zijn ook van toepassing tijdens op- en afbouw van het feest.

Alle richtlijnen zijn van toepassing op trouwfeesten in feestzalen, op privé domeinen of tijdelijke infrastructuren mits aanwezigheid van cateraar/traiteur. Tuinfeesten zonder cateraar/traiteur zijn beperkt tot 15p. 

CERM, de matrix voor evenementen is niet van toepassing op trouwfeesten.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de protocollen van de eventsector en de horeca. 

Richtlijnen voor de bezoeker

 • Bevestig je komst vooraf aan het koppel
 • Kom niet naar het feest als je ziektesymptomen vertoont.
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn op de feestlocatie.
 • Aan het begin van het feest krijg je een plaats toegewezen binnen een gezelschap van 15p. In dit gezelschap, je ‘bubbel’, dien je geen 1,5 meter afstand te houden en dit tot het eind van de avond.
 • Hou 1,5 meter afstand van genodigden, buiten de personen die deel uitmaken van je bubbel van 15p.
 • Beperk je verplaatsingen op het evenement tot de strikt noodzakelijke.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bijvoorbeeld aan de toiletten).
 • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
 • Fysiek contact zoals handen geven en kussen is verboden – tenzij met je eigen partner.

Richtlijnen voor de organisator

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle aanwezigen op de feestlocatie, zowel personeel, artiesten, technici, organisatie, …

Algemeen

 • Stel mondmaskers en handgel ter beschikking en zorg ervoor dat alle aanwezigen deze vlot weten te vinden. Signalisatie is hierbij
 • Zorg voor de start van elk trouwfeest voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door de medewerkers en de genodigden, inclusief meubilair, deuren, klinken, leuningen, schakelaars, technisch materiaal,(parking)automaten, … Dit geldt ook tijdens de op- en afbouw.
 • Neem tijdig contact met je werknemers, inclusief freelancers, uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals genodigden, leveranciers, artiesten en anderen die met je organisatie in contact komen, om hen te informeren over de regels op je feest. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen
 • Het is aangewezen dat de organisatie iemand voorziet die de naleving van de COVID-19 richtlijnen tijdens het hele feest nauwgezet opvolgt en ook het eerste aanspreekpunt is bij vragen en of meldingen.
 • Maak afspraken zichtbaar vanaf aankomst op je feest, zowel buiten als binnen op de feestlocatie. Indien mogelijk communiceer je hierover reeds duidelijk voorafgaand aan het feest. Je vindt een communicatiekit op de website van de FOD Economie.
 • Vraag de gastenlijst van het geplande feest op voorhand op, incl naam/voornaam/email en tel nr. Elke gast dient tijdig hun komst te bevestigen aan het koppel.
 • Verdeel je bezoekersgroep (indien hoger dan toegelaten aantal) zowel naar tijd als naar ruimte zodanig dat deze groepen niet met elkaar in contact komen. Denk hierbij aan timeslots, verschillende zones, …
 • Besteed aandacht aan de parking van de feestlocatie, bijvoorbeeld met spreiding van het aantal parkeerplaatsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Reinig tafels, stoelen en ander meubilair grondig na ieder feest.
 • Voor ventilatie wordt aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en zoveel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door natuurlijke ventilatie, hetzij door mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang. Dit geldt ook tijdens de op- en afbouw van het feest
 • Het gebruik van gemeenschappelijke attracties, installaties, animaties, … die aanwezig zijn op het feest zijn enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden deze ontsmet. 
 • Er geldt een sluitingsuur conform de horeca, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur aan te passen.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen en om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijk gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de feestlocatie). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
 • De verplaatsingen van de genodigden binnen de feestlocatie en daarbuiten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere genodigden en met de medewerkers in alle omstandigheden tot een minimum wordt beperkt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Vermijd het gebruik van liften of beperk het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt.
 • Indien in sommige zones van de feestlocatie de afstand van 1,5 meter tussen personen niet kan gerespecteerd worden, dienen in die zone mondmaskers verplicht te worden gedragen. Denk hierbij ook aan gemeenschappelijk transport van en naar de feestlocatie (bijvoorbeeld ceremoniewagens en bussen).
 • Indien het feest een meerdaagse organisatie is en de genodigden overnachten (hotel, camping, …), dan gelden deze richtlijnen ook op de plek van overnachting.
 • Probeer contact te vermijden door gebruik van walkies
 • De organisator voorziet voor zijn medewerkers een mondmasker en handgel
 • Alle medewerkers gebruiken alleen hun eigen tools of toegewezen materiaal (tools, computer, balpen, walkies,...). Indien materiaal door verschillende medewerkers wordt gebruikt, moeten er handschoenen gedragen worden. Hoofdtelefoons en walkies zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden
 • Gebruik zoveel mogelijk digitale documenten (bijvoorbeeld planning sheets, stylingsheets, call sheets, …). Indien dit niet mogelijk is, moet iedereen over een persoonlijke kopie beschikken.
 • Om te vermijden dat medewerkers zich verzamelen, mag er geen cateringtafel worden voorzien met versnaperingen

Hygiëne en reiniging

 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor de medewerkers en de genodigden door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig op de feestlocatie (bijvoorbeeld toiletten, cateringzone, terras, ...).
 • Voorzie in de toiletten van de feestlocatie voldoende water en zeep, uitsluitend papieren handdoeken en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet gereinigd en ontsmet worden na elk gebruik. Een toiletdame is aangeraden.
 • Elke reiniging moet worden geregistreerd en consulteerbaar zijn voor de genodigden
 • Bekijk of het openen en sluiten van de deuren mogelijk is zonder de handen te gebruiken
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5 meterregel tenzij er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst worden
 • Hang affiches op met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen

Onthaal

 • Er wordt geen ere-rij voorzien ter verwelkoming van de genodigden – enkel het koppel begroet haar gasten vanop veilige afstand en zonder fysiek contact. Een zaalmeester verwijst de gasten naar hun zitplaats.
 • Kussen / handen geven niet toegelaten.
 • Bij niet-automatische deuren laat je de deuren zoveel mogelijk open staan. Bij tenten worden zo veel als mogelijk zijvakken open gelaten.
 • Plaats een infobord voor de ingang van je feestlocatie, waarbij je hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de genodigden toelicht.
 • Richt de onthaalzone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen de medewerkers en de genodigden, en tussen de wachtende genodigden in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden.
 • Er wordt bij voorkeur een beheerde vestiaire voorzien, met medewerkers die handschoenen dragen.
 • Zorg voor een correcte registratie van de aanwezige genodigden met het oog op mogelijke contact-tracing. Minimaal naam + voornaam + telefonische gegevens.
 • Voorzie begeleiding bij aankomst tot seating zodat een veilige afstand gegarandeerd kan worden.

Activiteiten van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening

Conform het Protocol voor religieuze en levensbeschouwlijke activiteiten:

 • De regels van de social distancing – in het bijzonder het houden van 1,5 m afstand ten opzichte van elke andere persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen – worden strikt gerespecteerd.
 • Het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw tot en met 31 juli 2020 en van 400 personen vanaf 1 augustus 2020;
 • Fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers is niet toegestaan.
 • Noodzakelijke handhygiëne wordt voorzien en ter beschikking gesteld aan iedereen.

Ceremonie – algemeen

 • Vanaf 1 juli 2020
  • Indoor 200 genodigden
  • Outdoor 200 genodigden
 • Vanaf 1 augustus 2020 
  • Indoor 400 genodigden
  • Outdoor 400 genodigden

 • Maak gebruik van infoborden, wegwijzers of vloermarkeringen om de ingang en uitgang van genodigden aan te tonen
 • Begeleid de genodigden naar hun zitplaats
 • Hou de ceremonie bij voorkeur in openlucht. Indien niet mogelijk, door bv weersomstandigheden, in een optimaal verluchte zaal
 • Voorzie zitplaatsen per gezelschap van maximaal 15p
 • Leveranciers en personeel houden minimaal 1,5 meter afstand van de genodigden
 • Fysiek contact onder genodigden of personeel (kussen / handen geven) is niet toegestaan
 • Er worden geen producten/gadgets rondgegeven tussen de genodigden
 • Gadgets per genodigde kunnen wel op de stoel gelegd worden.
 • Bellenblazers niet toegelaten
 • Bloemendecoraties zijn toegestaan maar worden niet meegegeven met de genodigden
 • Catering mogelijk vanaf 1 juli tot 50p en vanaf 1 augustus tot 100p.

Receptie

 • Voorzie zitplaatsen per bubbel van 15p
 • Voorzie minstens 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen van maximaal 15p
 • Geen bar, wel bediening aan tafel
 • Fingerfood op tafels niet toegelaten
 • Bloemendecoraties zijn toegestaan maar worden niet meegegeven met de genodigden
 • Gastenboek is toegelaten indien er voor elke genodigde een balpen voorzien is. Een gebruikte balpen wordt onmiddellijk meegenomen door de genodigde.

Catering

 • Het respecteren van de 1,5 meter afstandsregel, het gebruik van mondmaskers voor het zaalpersoneel en de algemene verantwoordelijkszin is de basisregel
 • Een receptie gaat verplicht door met zitplaatsen. Gezelschappen van 15p verplaatsen zich niet onder andere gezelschappen
 • Consumeren aan de bar is niet toegelaten
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bijvoorbeeld van plexiglas, minimaal 2 meter hoog).
 • Het is verplicht dat de catering op evenementen (recepties, diners, …) zoveel mogelijk zittend wordt georganiseerd. Buffetten zijn toegestaan.
 • Er kunnen maximum 15 personen samen aan een tafel. De algemene regels over de toegestane sociale contacten, zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Een huwelijks-menukaart aanbieden die door de verschillende genodigden in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor infoborden of een individuele menukaart voor iedere genodigde.
 • Gebruik zoveel mogelijk tafellakens, placemats, servetten, … voor éénmalig gebruik (zowel wegwerp als afwasbaar, zie verder).
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, broodmandjes, siervoorwerpen, ... op tafel.
 • Bloemendecoraties zijn toegestaan maar worden niet meegegeven met de genodigden
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel in de bediening. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken en bij uitbreiding voor alle personeel behalve voor functies waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd (bv ceremoniespreker, muzikant)
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet of worden ze door het personeel bedient.
 • De organisatie van een zelfbedieningstoog moet zodanig zijn dat ALLE bulkproducten ontoegankelijk zijn voor de klant (dit wil zeggen inclusief bestek, serviesgoed, … en te consumeren gerechten). Alle gerechten worden geserveerd door medewerkers die zeer strenge handhygiëneregels hanteren en mondmaskers dragen. Dit geldt voor alle voedingswaren onder alle omstandigheden, dus ook borrelhapjes, snoepbuffetten, …
 • Bij het aanschuiven aan een buffet dient ook de 1,5 meter te worden gerespecteerd.
 • Voor andere richtlijnen hieromtrent, en richtlijnen inzake consumptie van drank die hier niet worden opgenomen, wordt verwezen naar de Covid-19-richtlijnen in de horeca sectorgids.
 • Bruidstaart/dessert worden aangeboden als eenmansporties of dessertenbuffet met bediening van een vaste medewerker voorzien van mondmasker en handschoenen.
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (cfr. horeca sectorgids)
  • Glazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.
  • Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen. Als je met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
  • Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra aandacht besteden aan volgende punten:
   • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
   • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
   • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent, spoel na met drinkbaar water.
  • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
  • Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.

Fotoshoot

 • De fotograaf houdt 1,5 meter afstand van de genodigden
 • Foto’s binnen het gezelschap van 15p zijn toegelaten
 • Foto’s tussen gezelschappen met 1,5 meter afstand naar andere gezelschappen toe zijn toegelaten
 • Er worden geen photoprops toegelaten
 • Bij gebruik van een photobooth en een zitbankje, dienen deze ontsmet te worden na elk gebruik of voorzie stokjes die na elk gebruik weggegooid worden.

Optredens

 • Loges of kleedkamers worden niet gedeeld. Het aantal aanwezigen in de backstage wordt tot een minimum beperkt.
 • Artiesten dienen in de mate van het mogelijke de 1,5 meter regel te respecteren.
 • Voor elke artiest die make-up nodig heeft, wordt een gepersonaliseerde make-up kit voorzien. Er wordt zoveel mogelijk wegwerpmateriaal gebruikt. Make-up artiesten dragen een mondmasker en handschoenen. De werkplek van elke make-up artiest moet minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet er een beschermingswand voorzien worden
 • Showprops kunnen niet tussen verschillende artiesten doorgegeven worden.
 • Technische crew die nabij artiesten komen, dragen altijd een mondmasker.
 • Voorzie gepersonaliseerde micro’s voor elke artiest.
 • Deze regels gelden ook tijdens de repetities.
 • Goochelaars dienen afstand te houden van de genodigden.

Dansfeest

 • Het wordt aangeraden om het geluid op een event te beperken tot 80dB zodat genodigden en medewerkers hun stem niet moeten verheffen (en zo het besmettingsrisico vergroten). Indien de geluidsnorm niet kan worden nageleefd, dan is het dragen van een mondmasker verplicht. Dit is ook van toepassing bij optredens.
 • Openingsdans tussen de pasgehuwde partners toegelaten. Dans met ouders toegelaten.
 • Dansfeest werd zonet, 6/7 om 16.40, weer teruggeschroefd... https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/06/liveblog-6-juli/
 • Sluitingsuur conform de horeca.
 • Alternatief dansfeest : creëer een gezellige zomerbar met optreden, DJ of achtergrondmuziek.

Door bovenstaande richtlijnen te respecteren kun jij straks ten volle genieten van jouw feest en kunnen alle koppels nà jullie straks ook genieten van hùn feest. 

16u41: dansfeest teruggeschroefd? Dit kan nu toch niet meer... We eisen uitleg en perspectief van de overheid, en komen asap bij jullie terug met meer nieuws... 


Vrijdag 3/7 - We lezen in mails van enkele kabinetten, waaronder Kabinet Muylle

 • Kabinet Muylle: 
  • "Er is echter niet vereist dat iedereen aan zijn eigen tafel blijft zitten. Dit laat toe dat er met buffetten en zelfbediening wordt gewerkt. Verder is niet vereist dat de traiteur ter plaatse is tijdens het feest. Het volstaat dat de traiteur het eten voorziet en verzorgt.
  • Een privéfeest kan zowel thuis, als in een feestzaal, zowel buiten als binnen. Voor privéfeesten is niet vereist dat de toestemming van de gemeentelijke overheid wordt gevraagd, noch moet de evenementenmatrix gebruikt worden."

FAB! 


Donderdag 2/7 - We lezen op de website van de coronalijn: DANSEN OP EEN TROUWFEEST MAG!

"Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?"

"Ja, dit is toegelaten. Hoewel de afstand van 1,5 meter tussen de genodigden dient gerespecteerd te worden, tenzij ze deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen."

Lees alle updates op de FAQ pagina van de coronalijn (onder 'Openbaar leven')

=> Heb jij al een DJ? De beste DJ's voor je huwelijk vind je hier! 


Dinsdag 30/6 - We namen net het MB grondig door:


Hoofdstuk 5 - Samenscholingen 

Art 11.  - we nemen letterlijk over uit MB:

$1: Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15p enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.

$2 (...)

$3: Een maximum van 50p tem 31/7 2020 en van 100p tem 31/8 2020 mag gezeten recepties en banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een professionele cateraar/traiteur onderneming, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5 (1-3 en 5-9) (...)

=> Art 5 - we nemen letterlijk over uit MB:

"In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten: 

 1. de tafels worden zo geplaatst dat er een afstand van minstens 1.5m tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkswaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1.8m
 2. een max van 15p per tafel is toegestaan
 3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 4. (wordt overgeslagen voor trouwfeesten - goed nieuws: "elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten")
 5. het dragen van een mondmasker of (...) gelaatsscherm voor het zaalpersoneel
 6. het dragen van een mondmasker of (...) gelaatsscherm voor het keuken personeel (...)
 7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan (...)
 8. terrassen en openbare ruimtes worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels die binnen gelden
 9. (...) mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur 's nachts (...)


=> SAMENGEVAT:

1/7:

 • Trouwfeesten tot 50p, in een feestzaal of verzorgd door een professionele cateraar (binnen of buiten, ook in eigen tuin)
 • Ceremonie tot 200p
 • Zittend eten: tafels van 15p
 • Openingsdans 
 • Aan de eigen tafel blijven zitten: niet meer bindend

1/8: 

 • Trouwfeesten tot 100p,  in een feestzaal of verzorgd door een professionele cateraar (binnen of buiten, ook in eigen tuin)
 • Ceremonie tot 400p 
 • Zittend eten: tafels van 15p
 • Openingsdans 
 • Aan de eigen tafel blijven zitten: niet meer bindend

De geluidsnorm van 80dB staat nu niet meer in het MB vermeld, maar wellicht zal het protocol voor horeca gelden - af te wachten dus of deze geluidsnorm wél hierin blijft opgenomen. We houden jullie hier asap van op de hoogte!!


Dinsdag 30 juni - 13.45 Het MB na de perco van 24/6 werd gepubliceerd - we lezen het grondig na, eerste berichtgeving hier:

Het Nieuwsblad: 

De belangrijkste learnings - op het eerste zicht: 

 • "Vanaf 1 juli mogen 50 gasten op een trouwfeest"
 • "Vanaf 1 augustus weer 100 gasten welkom op trouwfeest"
 • "Zelfs een openingsdans kan straks weer: de verplichting om aan tafel te moeten blijven zitten, geldt niet voor zulke bijeenkomsten. Al rekent de regering nog altijd op uw gezond verstand: volop dansen of in polonaise door de zaal trekken, hoort daar dus niet bij."

HLN.be 

"Dat trouwfeesten, recepties en banketten vanaf 1 juli toegestaan zijn met 50 personen was al beslist op de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag, maar voor augustus heerste nog onduidelijkheid. De vraag was: zou het ook dan bij 50 per zaal blijven of zouden dezelfde regels gelden als voor evenementen - 200 binnen, 400 buiten?*

Het is iets ertussen geworden: vanaf augustus zullen (zittende) recepties en banketten mogen plaatsvinden met 100 aanwezigen, onder enkele voorwaarden. Ten eerste moet het om een privéaangelegenheid gaan, zoals een huwelijk bijvoorbeeld. En ten tweede moet de receptie verzorgd worden door een “professionele catering** of traiteuronderneming”

Of er gedanst kan worden? Dat is niet helemaal duidelijk. Privérecepties en -feesten voor 50 personen (en 100 in augustus) volgen quasi volledig de regels van de horeca, maar de ministers haalden er de bepaling uit die zegt dat gasten aan hun tafel moeten blijven zitten. Die uitzondering was allicht bedoeld om mensen toe te laten aan een andere tafel te gaan praten, iets wat in restaurants vandaag verboden is. Maar op basis daarvan zou in principe ook de openingsdans kunnen plaatsvinden, aangezien dansen nergens expliciet verboden wordt en de afstandsregels minder gelden."

Nvdr:

 • *Minister Muylle maakte hier na de persco 24/6 een punt van - werd blijkbaar intussen teruggefloten.
 • **Volgens dit principe zou ook feest voor 50p in eigen tuin mogen plaatsvindenDinsdag 30 juni - Om 14u verwachten we de persconferentie rond de CERM tool, die morgen vanaf 1/7 online gaat.

Voor alle duidelijkheid: we houden ons vast aan de takken van de bomen. Maar zoals altijd blijven we hoopvol, optimistisch, positief. 

Concrete info volgt!


Vrijdag 26 juni - Het CERM (Covid Event Risk Model) maakt haar opwachting vanaf 1 juli op https://www.covideventriskmodel.be/

De eerste berichten rond het CERM lees je alvast op Het Nieuwsblad en De Standaard.

House of Weddings voorziet op 1 juli een uitgebreid verslag, met (asap) een zo concreet mogelijk overzicht van maatregelen voor de optimale planning en uitvoering van huwelijksfeesten.


Vrijdag 26 juni - Afwachten op het Ministeriële Besluit na de Nationale Veiligheidsraad van woe 24/6 

Net zoals na vorige NV zittingen volgt eerstdaags het MB dat uitpuurt wat straks kan en niet kan.

We kregen sinds woensdag 24 juni ontzettend veel vragen van jullie - excuses dat we nog niet op alle vragen konden terugkomen. We houden jullie op de hoogte van de definitieve teksten van het MB, en komen dan bij jullie terug! 

Bedankt om nog even -samen met ons- geduld te koesteren!  ❤


Donderdag 25 juni - sector protocol Feestzalen & Catering

Ter info: om een veilige heropstarte van feestzalen en cateraars te kunnen garanderen, voegde HorecaVlaanderen gisteren onderstaand opstartprotocol toe aan haar website: https://heropstarthoreca.be/feestzalen-en-catering/


Woensdag 24 juni | 14u - Op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad gaf Premier Sophie Wilmès volgende versoepelingen door die betrekking hebben op huwelijksfeesten:

Vanaf 1/7 gaat fase 4 van kracht:

 • Feestzalen mogen heropenenen met een limiet van 50 personen (de maatregel mbt verbod op dansfeest blijft tot 31/8 gelden)
 • Events met publieke aanwezigheid - OPGELET, NIET GELIJK AAN TROUWFEESTEN
  • Vanaf 1/7: tot 200p binnen, 400p buiten (strenge voorwaarden dienen te worden gerespecteerd)
  • Vanaf 1/8: tot 400p binnen, 800p buiten (indien gezondheidsituatie ok blijft) 

We blijven met vragen zitten!

(!) Net verschenen op Nieuwsblad.beIs de opgetrokken publiekslimiet van 200 personen vanaf 1/7 binnen ook geldig voor trouwfeesten? "Neen, het gaat enkel om georganiseerde evenementen. Huwelijksfeesten blijven beperkt tot 50 personen, en dan enkel als de nodige regels omtrent afstand kunnen worden gehandhaafd. Ik besef dat het anders aanvoelt, maar het kan niet anders." 

(!) We belden net met de Eventsector Taskforce: het heikele punt zou catering zijn - er mogen 200p aanwezig zijn op een ceremonie (of conferentie), maar er mag maximum eten en drank worden geserveerd tot 50p... Ook buiten kun je dus in principe niet méér dan 50p samenbrengen voor je feest.

(!) Marc Van Ranst gaf na de persco een nuancering aan: volgens hem is het een misverstand dat er bij 200p aanwezigen geen catering zou mogen worden aangeboden aan die 200p.* Het is voor ons nog onduidelijk of dat ook perspectief biedt voor de huwelijkssector.

(!) Vanaf 1/7 zal je de Evenementenmatrix online kunnen invullen. Krijg je groen licht, dan kan je event plaatsvinden, maar de bovengenoemde regels zullen nog van kracht zijn - tot nader order. 

Vanaf 1/8:

 • Er werd tijdens deze specifieke persco geen perspectief gegeven 'vanaf 1/8'
 • Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) verduidelijkt na de persco, op de website van VRTNWS, dat "vanaf augustus dezelfde regels zullen gelden in feestzalen als voor andere evenementen." We bevestigen nu officieel dat dit ook voor huwelijksfeesten mag gelden! (Lees ook op: De Standaard)

We streven ernaar jullie hier asap antwoorden te bieden op de openstaande vragen.

We houden jullie op de hoogte!


​​​​​​​SAMENGEVAT - vanaf 1/7 mag:

 • Burgerlijke huwelijken, in het bijzijn van max 200p. *Er mag aansluitend wel geen receptie of feest georganiseerd worden (lees: drankje of eten geserveerd worden) voor meer dan 50 personen, tenzij anders verwoord bij publicatie (eerstdaags) in het MB.
 • Ceremonies in het bijzijn van max 200p, ook in je eigen tuin. *Er mag aansluitend wel geen receptie of feest georganiseerd worden (lees: drankje of eten geserveerd worden) voor meer dan 50 personen, tenzij anders verwoord bij publicatie (eerstdaags) in het MB.
 • Feestzalen mogen heropenen tot 50p met catering (binnen en buiten).
 • Catering:
  • Heropstart volgens de voorwaarden van de horeca (https://horecamagazine.be/covid-19-whitepaper-van-horeca-magazine, kleine updates hier en daar mgl)
  • "Géén staande recepties. Enkel zittend eten"
  • Voor trouwfeesten gelden wel nog steeds dezelfde regels als in restaurants: maximum met 10 aan een tafel - bubbel van 15p of niet. 

Dansfeest is tot 31/8 jammer genoeg verboden, en voor feest met catering in eigen tuin is het nog even afwachten tot de publicatie van het MB.


Woensdag 24 juni | Om 14u vindt zometeen de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad plaats

"De persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden om 14 uur" (Bron: Twitter Sophie Wilmès)

🤞🤞🤞 F I N G E R S C R O S S E D 🤞🤞🤞


Maandag 22 juni - Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdag over nieuwe versoepelingen

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdagochtend vanaf 9 uur opnieuw over een aantal versoepelingen van de coronaregels. Dat wordt bevestigd in de entourage van premier Sophie Wilmès. 

Bron: HLN.be 

Wij hopen alvast op:

 1. Verdere versoepelingen in de huwelijkssector
 2. Duidelijk perspectief: wat zal mogen in de komende maanden?

Je leest het woensdag hier, op onze Liveblog! 


Maandag 15 juni - Volgende Nationale Veiligheidsraad op 24/6 of 25/6

We hebben vernomen dat de volgende Nationale Veiligheidsraad gepland staat op woensdag 24 of donderdag 25 juni. We duimen mee voor een snelle heropstart van de huwelijksmarkt! 


Vrijdag 12 juni - licht op groen voor vrijgezellenfeesten tot 10p

Vrijgezellenavonden kunnen, afhankelijk van de activiteit, doorgaan in een besloten groep van maximaal 10 personen. "U kunt bijvoorbeeld perfect met die groep een huisje in de Ardennen huren.", dixit kabinet De Croo.


Vrijdag 12 juni - Persbericht: SOS Huwelijkssector: koppels en ondernemers vragen duidelijkheid

Vandaag ging onderstaand persbericht uit naar alle Belgische media!

12 juni 2020 – De door COVID-19 zwaar getroffen huwelijkssector heeft genoeg van het gebrek aan perspectief en steun dat ze tot heden krijgt van Team GEES en de kabinetten. De huwelijks sector zag een hoogseizoen aan diggelen geslagen maar wil redden wat er te redden valt. Verloofde koppels en huwelijks leveranciers protesteren tegen de ongelijkheid tav andere sectoren, zoals sport, cultuur, horeca, events én retail. Koppels voelen zich genegeerd en de sector vraagt om blijvende steun.  Ministers, parlementsleden en Team GEES worden sinds enkele dagen bestookt met vragen naar meer duidelijkheid.

Koppels en ondernemers in de huwelijkssector keken allen uit naar het ‘magische’ jaar 2020: trouwparen stelden in voorgaande jaren vaak bewust hun huwelijk uit tot in dit symbolische cijferjaar. In 2020 zouden 45.000 koppels gaan trouwen, en hoe! COVID-19 besliste er anders over, en zorgt ervoor dat 2020 gitzwart kleurt voor de sector.

Jammer genoeg is de coronacrisis niet de enige schuldige aan dat diepe gitzwart kleuren. Want nadat de Nationale Veiligheidsraad België de voorbije weken sector na sector weer helemaal liet heropstarten, blijft voor de huwelijkssector élk perspectief ontbreken. Daar waar in andere landen intussen huwelijksfeesten terug mogen plaatsvinden en duidelijke richtlijnen werden geformuleerd over bijkomende, te verwachten versoepelingen, zwijgt onze overheid op bijna nalatige wijze. De emotionele, financiële en soms zelfs juridische schade is niet te overzien.

De Nationale Veiligheidsraad faalt ook op een tweede niveau: alle aangekondigde versoepelingen die gelden voor horeca en retail vanaf 8/6, en voor sport, cultuur en conferenties vanaf 1/7 kunnen volgens het laatste MB blijkbaar niét voor de huwelijkssector. Vliegtuigen worden weer volgeladen, het strand wordt opnieuw druk en ja, ook sekswerkers starten op. Maar groepen genodigden die vaak reeds in elkaars ‘bubbel’ vertoeven en vanuit liefde, vriendschap en respect voor elkaar automatisch een zelf-regulerende houding zouden aannemen? Die kunnen niet samenkomen. Begrijpe wie begrijpen kan. We nemen aan dat de sector ofwel vergeten, dan wel genegeerd wordt. Dat ze ongelijk behandelt wordt tegenover andere sectoren, staat buiten kijf.

Daarom verenigden verloofde koppels en huwelijksleveranciers zich deze week in een actie die vertegelheid of negatie onmogelijk maakt: zij schreven de voorbije dagen massaal brieven naar Team GEES, de kabinetten en de parlementsleden, met de respectievelijke vragen “Laat ons trouwen!” en “Red de huwelijkssector!” 

Joke Schoofs is een aanstaande bruid die -na lang bang afwachten uiteindelijk toch, bij gebrek aan duidelijkheid over wat mag en niet mag- besliste haar huwelijk niet door te laten gaan. Verteerd door onmacht, verstuurde ook zij een brief naar kabinetten, parlementairen en Team GEES: “Alles mag intussen weer, behalve in schoonheid huwen? Hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat ik wel op restaurant kan of op een vliegtuig kan stappen met een massa onbekenden rondom mij, maar me niet mag omringen met familie, vrienden en collega’s die al deel zijn van mijn privé of werkbubbel? Stop met ons nodeloos op de proef te stellen en geef ons onze mooiste dag! In buurlanden -ook in Nederland!- mag huwen met 100p vanaf 1/7, mét dansfeest.”

Iris Decreus van huwelijksplatform House of Weddings verduidelijkt: “De extreem late communicatie rond verder perspectief en de mogelijke heropstart van de huwelijkssector zorgt er intussen voor dat sommige koppels niet één keer, maar soms zelfs twéé keer hun huwelijk dienden te verplaatsen. Stress, droefheid en onzekerheid vieren hoogtij, en perspectief blijft in alle talen uit. Onze koppels hebben nood aan duidelijkheid.”

De discrepantie van de aanpak versus andere sectoren is verbijsterend, vindt ook Cynthia De Clercq van de sectorfederatie Huwelijksleveranciers: “De huwelijkssector is voldoende creatief om huwelijksfeesten te laten plaatsvinden die de strenge hygiënemaatregelen kunnen respecteren, maar men heeft er eenzijdig voor gekozen om de volledige sector stil te leggen. Feesten zijn verboden, maar we zijn niet ‘verplicht’ te sluiten? We maken ook geen aanspraak op de hinderpremie zoals de horeca of -sinds kort- de foorkramers. We spreken in onze sector over bedrijven die gezond waren in maart, maar nu naar een faillissement aankijken. We spreken over ondernemers die dreigen hebben en houden te verliezen. Op is op. Gezonde bedrijven, ongeacht de sector, moeten geholpen worden door de regering om deze zware crisis te overleven.”

Lieke Biesemans, ceremoniespreker bij Stories by Mabel vult aan: "Mijn collega's en ik trekken al weken aan de alarmbel. Alle opdrachten voor maart, april, en mei zijn voor 100% uit de agenda’s geschrapt. Sinds 24 april, na de uitspraken van de Nationale Veiligheidsraad inzake de grote festivals, volgde ook bij ons de totale leegloop voor juni tot en met augustus 2020. Koppels annuleren hun mooiste dag door de aanhoudende onduidelijkheid - wij willen onze koppels zó graag bijstaan maar beschikken nog altijd over nul duidelijkheid en nul perspectief. Nieuwe aanvragen voor dit seizoen zijn een utopie; weinigen beslissen om een maand voor datum een trouwdag te organiseren. En door de aanhoudende onzekerheid noteren we ook een terugval in aanvragen voor 2021. Deze sector wordt bezet door creatieve zielen, met een hart voor mensen. Een huwelijk is geen handtekening op een stukje papier, een huwelijk is een mijlpaal in een mensenleven. Geef ons gehoor, geef ons begrip, geef ons extra steun!"​​​​​​​

@Pers: Bedankt voor jullie tijd en moeite! 

Onze sector waardeert jullie hulp ten zeerste!


Dinsdag 9/6 - LOBBY JIJ MEE? Verstuur deze tekst aan Team GEES & de kabinetten! 

Trouw jij in de komende maanden en wil je een einde maken aan de discriminatie tov andere sectoren en de verbijsterende beperkingen die Team GEES ons oplegt? Copy-paste dan onderstaande brief in een e-mail uit jouw naam en vul aan met jouw situatie of vraag.

Richt je schrijven aan:      (zet gerust in 1 mail alle emailadressen tegelijk in BCC, ook die van de parlementairen hieronder)

+ alle parlementairen van Vlaanderen en Brussel (lijst zie onder de brief)


Onderwerp: Laat ons trouwen!    

Beste Team GEES, beste Premier Wilmès, beste ministers Jambon, Somers, Crevits, Muylle, De Croo, Geens, Demir, De Borsus en collega ministers, beste parlementslid,

De mooiste dag van ons leven zou dit jaar éindelijk plaatsvinden. Intussen dreigt 2020 een zwart jaar te worden voor ons, verloofde koppels - zowel op emotioneel, financieel en soms zelfs juridisch vlak.

Maanden, zelfs jàren van planning gingen vooraf aan ons huwelijk. We betaalden voorschotten, zorgden dat de economie draaide en keken uit naar het -eindelijk!- kunnen plaatsvinden van ons huwelijksfeest.

En toen kwam corona, en onze huwelijksdroom viel in het water... Onder de eerste overmacht verplaatsten we onze huwelijken in de maanden maart en april, en later ook in mei en juni. Telkens heel last minute, want een duidelijk perspectief kregen we niét van jullie. Uit angst en onzekerheid werden ook de meeste huwelijken in de maanden juli en augustus geannuleerd, want dit konden we geen derde keer aan...

De heel late communicatie rond een mogelijk nieuw perspectief en de mogelijke heropstart van de huwelijkssector zorgde er intussen voor dat sommigen onder ons niet één keer, maar intussen zelfs twéé keer hun huwelijk dienden te verplaatsen. Met àlle stress die hierrond gepaard gaat. Stress, droefheid en onzekerheid die wij als koppel telkens weer incasseren, en die nog vergroot telkens blijkt dat we de vragen van onze gasten niet kunnen beantwoorden.

Elke keer opnieuw onderhandelen wij met de tientallen (!) betrokken huwelijksleveranciers per feest over ‘al dan niet overmacht’, ‘nog beschikbare data’ voor onze verplaatsing, de financiële voorwaarden van het verplaatste feest, enz... Die huwelijksleveranciers hebben hun volledige hoogseizoen teniet zien gaan en zijn net als wij, emotioneel en financieel ten einde raad.

Jullie getalm is een ramp voor ons en de last minute communicatie van richtlijnen die betrekking hadden op overmacht de voorbije maanden hebben ons, maar ook onze familie en vrienden wakker gehouden.

We weten dat deze tijden uitzonderlijk zijn. Wij begrijpen dat de volksgezondheid alsook de druk op ons gezondheidssysteem bewaakt moet worden – en net daarom ook hebben wij de afgelopen weken, begripvol communicatie na communicatie afgewacht.

Maar vandaag is de maat vol. De systematische last minute communicatie van richtlijnen is één ding, echter, de absolute onduidelijkheid van de versoepelingen die betrekking hebben op ons huwelijk en de manifeste discriminatie ten aanzien van andere events, pikken wij niet langer.

Een huwelijk is niet zomaar een feest, niet zomaar een event, het is een cultureel gegeven. Bewijs zijn de 45000 koppels die jaarlijks trouwen in dit land, waarvan 25000 in Vlaanderen, 16000 in Wallonië en 5000 in Brussel. Een huwelijk is een mijlpaal in een mensenleven, die sinds mensenheugenis samen gevierd wordt. Het treft ons diep dat jullie aan die realiteit voorbij gaan. Meer nog, onze mooiste dag, staat nu ontzettend onder druk door aanhoudende onzekerheid en gebrek aan begrip van jullie kant, die resulteren in mentale druk alsook financiële onderhandelingen – soms zelfs met juridische staartjes!

Intussen is de piek van de pandemie reeds weken achter de rug, maar nog steeds hebben wij geen duidelijkheid over wat wanneer opnieuw zal kunnen. Bij elke persconferentie hangen wij, onze familie, onze vrienden aan het scherm gekluisterd. Na elke persconferentie is de ontreddering totaal. En wanneer we dan duidelijkheid proberen te krijgen via de mensen van de Corona infolijn of in de kleine lettertjes van jullie Ministerieel Besluit, dan komen daar ook honderd (on)waarheden uit naar voren.

Samengevat: we voelen ons door jullie genegeerd en gediscrimineerd.

WANT

(1) Horeca mag vandaag opnieuw opstarten, met tot 10p aan een tafel en zonder maximum aantal personen per etablissement, maar onze feestlocatie zou de deuren gesloten moeten houden.

De trouwlocaties waar wij ons ja woord zullen vieren zijn vaak veel beter uitgerust voor een veilige opstart dan menige horecazaak – 10p per tafel is exàct hoe een huwelijksfeest wordt opgebouwd! Ook feesttenten kunnen eindeloos vergroot worden teneinde een veilige omgeving te creëren, op terrein van de trouwlocatie maar evengoed zo op privéterrein.

Onze vrienden en familie kunnen perfect veilig tafelen in hun eigen bubbel van tien personen.

(2) Sport, cultuur, en conferenties waar iédereen een vreemde is voor elkaar -niets, ‘bubbel’!- mogen vanaf 1 juli met 200 personen heropstarten, maar onze mooiste dag vieren in groep van die grootte, zou niet kunnen. Meer nog, dierentuinen en pretparken gaan open en we mogen ook met z’n allen naar de bioscoop. We mogen met een grote groep vreemden in een museum staan en religieuze diensten mogen vanaf 1 juli ook plaats vinden met 200 personen!?

Ons trouwfeest bestaat voor het gros uit ‘bubbels’ van familie en vrienden die elkaar vooraf al ontmoetten, in de befaamde groepjes van tien per week. Of onze collega’s, met wie we al maanden samenwerken. Mensen die wij tegen 1 juli quasi allemaal zullen gezien hebben. Ons trouwfeest wordt bezocht door mensen die uit liefde voor elkaar aanwezig zijn, en die met respect voor elkaar aan zelf-regulering zullen doen.  Een verbod op huwelijksfeesten of een uitvaardiging van restricties op de hierboven vermelde 200 personen regel is pure discriminatie en niet aanvaardbaar.

(3) Restaurants en cafés mochten opnieuw opstarten, maar een drankje na onze (symbolische) huwelijksceremonie zou niet kunnen. 

Er zijn mogelijkheden te over om een klassieke receptie om te bouwen tot een veilige omgeving. Net zoals men (nog) niet aan de toog mag hangen met onbekenden, kan u erop vertrouwen dat wij in staat zijn om een systeem voorop te stellen waarbij vrienden en familie op een veilige manier het glas kunnen heffen op ons geluk. 

(4) Als koppel wekenlang in quarantaine zitten met elkaar, maar een openingsdans doen, zou niet toegelaten zijn.

We kregen de afgelopen dagen erg tegenstrijdige berichten via de Corona infolijn en willen graag de punten op de i zetten: een openingsdans is een cultureel gegeven, traditie en bevat symbolische waarde voor ons – en moet niet gezien worden als het louter openen van een dansfeest. Kussen en knuffelen als koppel, met of zonder muziek en dans is exact hetzelfde.

(5) Tafelen in een bubbel van tien mag, maar bewegen in een bubbel van tien lijkt niet bespreekbaar.

Geef ons het vertrouwen en sta een avondfeest op alternatieve manier toe. Met een openingsdans, met plezier, met het oh zo broodnodige samenzijn van familie en vrienden. En ja, laat ons ook dansen, zij het dan op een veilige manier in een eigen bubbel van tien personen.

SAMENGEVAT:

Wij kunnen onmogelijk onze levens onbeperkt op pauze blijven zetten.

DUS :

Geef ons begrip.

Geef ons duidelijkheid.

Geef ons uw steun.

En vooral : stop de discriminatie.

Vertrek, ook voor ons trouwers, vanuit het positieve en laat ons vanaf 1 juli de liefde vieren, met respect voor de algemene regels ter bevordering van de volksgezondheid.  

Vertrouw jullie burger, zoals wij ook jullie vertrouwd hebben toen we voor jullie gestemd hebben.

Laat ons op een mooie manier trouwen!

We rekenen op jullie, WE DO. 

-------------------------------------------------------------------------

Richt je schrijven aan: (zet gerust in 1 mail alle emailadressen tegelijk in BCC, ook die van de parlementairen hieronder)

+ alle parlementairen van Vlaanderen en Brussel:

adeline.blancquaert@vlaamsparlement.be;adelobkowicz@yahoo.fr;ahmed.mouhssin@ecolo.be;alexia_bertrand@hotmail.com;allessia.claes@n-va.be;an.moerenhout@vlaamsparlement.be;andries.gryffroy@vlaamsparlement.be;anke.vandermeersch@vlaamsparlement.be;ann.demartelaer@vlaamsparlement.be;annabel.tavernier@vlaamsparlement.be;annecharlottedursel@gmail.com;annick.deridder@vlaamsparlement.be;annick.lambrecht@vlaamsparlement.be;arnout.coel@vlaamsparlement.be;aurelie.czekalski@parlement.brussels;axel_ronse@hotmail.com;barbara.deradigues@ecolo.be;bart.claes@vlaamsparlement.be;bart.dewever@vlaamsparlement.be;bart.dochy@vlaamsparlement.be;bart@tommelein.be;bert.maertens@vlaamsparlement.be;bertin.mampaka@mampaka.be;bianca.debaets@parlement.brussels;bjorn.rzoska@groen.be;brecht.warnez@vlaamsparlement.be;bruno.tobback@vlaamsparlement.be;
burgemeester@sint-gillis-waas.be;burgemeester@tienen.be;carina.vancauter@vlaamsparlement.be;carla.dejonghe@parlement.brussels;carmen.ryheul@vlaamsbelang.org;caroline.debock@ptb.be;caroline.gennez@s-p-a.be;cathy.coudyser@n-va.be;cbarzin@hotmail.com;celia.groothedde@vlaamsparlement.be;chris.janssens@vlaamsparlement.be;chris.steenwegen@groen.be;christophe.debeukelaer@parlement.brussels;cieltje.vanachter@n-va.be;cmagdalijns@auderghem.brussels;conner.rousseau@s-p-a.be;contact@coomans.be;david.leisterh@parlement.brussels;david.weytsman@brucity.be;delphine.chabbert@parlement.brussels;dominiek.lootens-stael@parlement.brussels;dufourny.dominique@gmail.com;elisa.groppi@ptb.be;elisabeth.meuleman@groen.be;elke.sleurs@n-va.be;els.ampe@vlaamsparlement.be;els.robeyns@vlaamsparlement.be;els.sterckx@vlaamsparlement.be;emmanuel.debock@parlement.brussels;emmily.talpe@vlaamsparlement.be;erochette@parlement.brussels;fadila.laanan@gmail.com;farida.tahar@ecolo.be;filip.brusselmans@vlaamsparlement.be;filip.dewinter@vlaamsparlement.be;francis.dagrin@ptb.be;francoise.desmedt@ptb.be;fremault.c@gmail.com;freya.perdaens@vlaamsparlement.be;freya.saeys@vlaamsparlement.be;freya.vandenbossche@vlaamsparlement.be;frieda.verougstraete-deschacht@vlaamsparlement.be;ghyssels.mj@gmail.com;gkazadi@parlement.brussels;guy.dhaeseleer@vlaamsparlement.be;guy.vanhengel@skynet.be;gvangoidsenhoven@anderlecht.brussels;gwendolyn.rutten@vlaamsparlement.be;gwenny.devroe@vlaamsparlement.be;hannelore.goeman@vlaamsparlement.be;hannes.anaf@vlaamsparlement.be;hasan.koyuncu@hotmail.be;hlsabbe@gmail.com;idonmez@parlement.brussels;iemmery@skynet.be;ilse.malfroot@vlaamsbelang.org;imade.annouri@vlaamsparlement.be;Immanuel.dereuse@vlaamsparlement.be;inez.deconinck@vlaamsparlement.be;ingrid.parmentier@ecolo.be;isabelle.pauthier@ecolo.be;jamal.ikazban@hotmail.com;jan.busselen@pvda.be;jan.laeremans@telenet.be;jdepatoul@parlement.brussels;jean-jacques.degucht@vlaamsparlement.be;jeanpierre.kerckhofs@ptb.be;jeremie.vaneeckhout@groen.be;jmaison@uccle.brussels;jo.brouns@vlaamsparlement.be;johan.danen@groen.be;johan.deckmyn@vlaamsparlement.be;john.pitseys@ecolo.be;joke.schauvliege@vlaamsparlement.be;joris.nachtergaele@vlaamsparlement.be;jos.dhaese@vlaamsparlement.be;jos.lantmeeters@vlaamsparlement.be;juan.benjumea@groen.be;julien@uyttendaele.brussels;kalvin.soiresse@ecolo.be;karin.brouwers@vlaamsparlement.be;karl.vanlouwe@vlaamsparlement.be;karolien.grosemans@vlaamsparlement.be;kathleen.krekels@vlaamsparlement.be;katia.segers@vlaamsparlement.be;katja.verheyen@vlaamsparlement.be;katrien.schryvers@vlaamsparlement.be;khadija.zamouri@parlement.brussels;kim.dewitte@vlaamsparlement.be;klaas.slootmans@vlaamsparlement.be;koen.daniels@vlaamsparlement.be;koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be;kris.vandijck@vlaamsparlement.be;kristof.slagmulder@vlaamsbelang.org;kurt.deloor@vlaamsparlement.be;kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be;lagic@parlement.brussels;leila.lahssaini@ptb.be;leo.pieters@vlaamsbelang.org;liesbeth.homans@vlaamsparlement.be;lise.vandecasteele@vlaamsparlement.be;lode.ceyssens@oudsbergen.be;loes.vandromme@vlaamsparlement.be;lorin@lorinparys.be;lotte.stoops@groen.be;luc.vancauwenberge@ptb.be;ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be;maaike.devreese@vlaamsparlement.be;maarten.deveuster@vlaamsparlement.be;magali.plovie@ecolo.be;manuela.vanwerde@vlaamsparlement.be;marc.loewenstein@parlement.brussels;margaux.dere@ecolo.be;marie.lecocq@ecolo.be;marie.nagy28@gmail.com;marino.keulen@vlaamsparlement.be;marius.meremans@n-va.be;martin.casier@parlement.brussels;martine.fournier@vlaamsparlement.be;mathias.vandenborre@n-va.be;matteo.segers@ecolo.be;maurits.vandereyde@vlaamsparlement.be;maxim.veys@vlaamsparlement.be;mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be;meyrem.almaci@groen.be;mieke.schauvliege@groen.be;mohamed.ouriaghli@brucity.be;mvossaert@defi.eu;nadia.sminate@n-va.be;nbomele@parlement.brussels;nelyousfi@parlbru.irisnet.be;orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be;paul.vanmiert@vlaamsparlement.be;pepijn.kennis@parlement.brussels;petervanrompuy@gmail.com;petya.obolensky@ptb.be;philippe.muyters@vlaamsparlement.be;pierre@pierrekompany.be;pierre-yves.lux@ecolo.be;piet.debruyn@n-va.be;presidence@parlement.brussels;ridouanechahid@gmail.com;robrecht.bothuyne@kruisem.be;roosmarijn.beckers@vlaamsbelang.org;sadik.koksal@parlement.brussels;sam.vanrooy@vlaamsbelang.org;sarah.smeyers@n-va.be;schepmansf@gmail.com;secretariat.ozkara@gmail.com;sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be;soetkin.hoessen@groen.be;sofie.joosen@vlaamsparlement.be;staf.pelckmans@groen.be;stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be;stemiz@parlbru.irisnet.be;stephanie.dhose@vlaamsparlement.be;stephanie.koplowicz@ptb.be;steve.vandenberghe@vlaamsparlement.be;steven.coenegrachts@vlaamsparlement.be;steven.vandeput@vlaamsparlement.be;stijn.bex@vlaamsparlement.be;suzy.wouters@vlaamsparlement.be;tine.vandenbrande@groen.be;tine.vandervloet@vlaamsparlement.be;tinne.rombouts@vlaamsparlement.be;tom.demeester@vlaamsparlement.be;Tom.Ongena@vlaamsparlement.be;tristan.roberti@ecolo.be;vera.jans@vlaamsparlement.be;veronique.jamoulle@skynet.be;veronique.lefrancq@parlement.brussels;victoria.austraet@parlement.brussels;victoria.austraet@parlement.brussels;vincent.dewolf@etterbeek.be;vincent.vanpeteghem@vlaamsparlement.be;viviane@teitelbaum.brussels;wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be;willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be;wim.verheyden@vlaamsbelang.org;youssef.handichi@gmail.com;yves.buysse@vlaamsparlement.be;zoe.genot@ecolo.be


Maandag 8/6 - Het MB werd vandaag positiever geïnterpreteerd tvv 'ceremonies in eigen tuin' 

Een ceremonie in een privé tuin mag nu ook plaatsvinden! Dit werd op 8/6 geüpdate op de website van de Coronalijn: "Ja, onder dezelfde voorwaarden als voor de erediensten. Er mag geen receptie of feest georganiseerd worden voor meer dan 10 personen."

Vanaf vandaag mag een ceremonie plaatsvinden in je tuin met tot 100p, en vanaf 1/7 met 200p. 


- en français:

Le décret ministériel​​​​​​​ a été interprété de manière plus positive autour du sujet "cérémoni dans votre jardin privé". 

Une cérémonie dans un jardin privé peut désormais avoir lieu ! L'info a été mise à jour le 8/6 sur https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#002 : "Oui au mêmes conditions que les activités de cultes. Aucune réception ou fête de plus de dix personnes ne peut être organisée."

À partir d'aujourd'hui donc, une cérémonie peut avoir lieu dans votre jardin jusqu'à 100 p, et à partir du 1/7 avec 200 p. 

​​​​​​​

BREAKING - Zaterdag 6 juni / Volgens het gisteravond gepubliceerde MB mogen vanaf 8/6 plaatsvinden:

 1. "Burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 100 personen tot en met 30 juni 2020, en van maximum 200 personen vanaf 1 juli 2020"

 2. Ceremonies tot 100p (vanaf 8/6) en tot 200p (vanaf 1/7) kunnen hernemen:

"De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenals de individuele bezoeken van gebouwen der eredienst en van gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening zijn toegestaan.

De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit, met inachtneming van volgende voorwaarden* :

 • het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;

 • het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m2, met een maximum van 100 personen per gebouw tot en met 30 juni 2020 en 200 personen vanaf 1 juli 2020;

 • het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;

 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

Een ceremonie in een privé tuin mag nu ook plaatsvinden (werd op 8/6 geüpdate op de website van de Coronalijn: "Ja, onder dezelfde voorwaarden als voor de erediensten. Er mag geen receptie of feest georganiseerd worden voor meer dan 10 personen."

3. Feestzalen & feesttenten:

"De volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen blijven gesloten : (...)  3° de vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten tot en met 30 juni 2020, behalve voor activiteiten die niet verboden zijn krachtens dit besluit."

 • Feestzalen & feesttenten mogen in juni nog geen catering aanbieden (lees: nog geen feesten ontvangen), maar mogen wel open/verhuurd worden zodat er een ceremonie kan plaatsvinden (met maximaal 100p tot 1 juli en 200p vanaf 1 juli), mits in acht neming van de hierboven (*) vermelde richtlijnen & voorwaarden

 • Vanaf 1/7: feesten tot 50p welkom mét catering (WE LOBBYEN** VERDER VOOR EEN GELIJKSCHAKELING MET SPORT, CULTUUR, HORECA & EVENTS OM VANAF 1/7 METEEN OOK MET 200p TE KUNNEN OPSTARTEN... Update volgt, duim je mee?)

 • Vanaf 1/8: kabinet Jan Jambon bevestigt dat het aantal vanaf 1 augustus kan worden opgetrokken naar 100p, afhankelijk van de cijfers en verdere evolutie.

Dansfeest, drankje na de ceremonie tot 30/6 en fysiek contact (kussen, knuffels) is wat nu strengst geviseerd wordt door Team GEES - tot 31/8 zijn dansfeesten jammer genoeg alvast verboden.

4. Catering

Onze oprechte dank gaat uit naar Cynthia De Clercq van sectorfederatie Huwelijksleveranciers en Lieke Biesemans van Stories by Mabel voor hun puike mede-lobbywerk bij respectievelijk UNIZO en de kabinetten!!! <3 

Next steps voor ons:

 • Wij lobbyen alvast verder om verdere versoepelingen vanaf 1/7 mogelijk te maken
 • House of Weddings houdt jullie op de hoogte van de verdere versoepelingen via deze corona Liveblog!

Next steps voor jullie:

 • Stem met je partner en wedding professionals af wat deze versoepelingen voor jullie kunnen inhouden?
 • Via onze handige, gepersonaliseerde checklist en samen met onze topleveranciers kun je nu naar hartelust je huwelijk verder vormgeven! 

HAPPY PLANNING!!!! ❤


- en français:

Samedi, le 6 juin / Selon le décret ministériel​​​​​​​ publié hier soir, à partir de 8/6 peut avoir lieu :

1. "Mariages civils, mais uniquement en présence d'un maximum de 100 personnes jusqu'au 30 juin 2020, et d'un maximum de 200 personnes à partir du 1er juillet 2020".

2. Les cérémonies peuvent reprendre jusqu'à 100p (à partir du 8/6) et jusqu'à 200p (à partir du 1/7) :

"L'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de services moraux non confessionnels et d'activités au sein d'une société philosophique et philosophique, ainsi que les visites individuelles des lieux de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de services moraux non confessionnels sont autorisés.

Les organes représentatifs des religions et des organisations fournissant des services moraux fondés sur une philosophie de vie non confessionnelle prennent les mesures nécessaires et émettent des directives, sous réserve des conditions suivantes* :

 • le respect des règles de distanciation sociale, notamment le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes vivant sous le même toit ;
 • le respect du nombre maximum de personnes par bâtiment, à raison d'une personne par 10 m2 , avec un maximum de 100 personnes par bâtiment jusqu'au 30 juin 2020 et de 200 personnes à partir du 1er juillet 2020 ;
 • l'interdiction de toucher physiquement des personnes et des objets ;
 • la mise à disposition de moyens pour assurer l'hygiène des mains nécessaire aux entrées et sorties.

Une cérémonie dans un jardin privé reste interdite, sauf si moins de 10 personnes sont présentes.

3. Salles de réception et chapiteaux :

"Les établissements ou parties d'établissements suivants restent fermés : (...) 3° les infrastructures fixes et temporaires pour l'organisation de réceptions et de banquets jusqu'au 30 juin 2020, à l'exception des activités qui ne sont pas interdites par le présent décret.

 • Les salles de réception et les chapiteaux ne peuvent pas encore offrir de service de restauration en juin (lire : aucune fête n'y pourra avoir lieu), mais peuvent être ouverts/loités pour qu'une cérémonie puisse avoir lieu (avec un maximum de 100p jusqu'au 1er juillet et 200p à partir du 1er juillet), à condition que les lignes directrices et les conditions mentionnées ci-dessus soient respectées.
 • A partir du 1/7 : soirées jusqu'à 50p accueil avec catering 
 • A partir du 1/8 : Le cabinet Jan Jambon confirme que le nombre peut être porté à 100 pence à partir du 1er août, en fonction des chiffres et de l'évolution future.

Fête dansante, boissons après la cérémonie jusqu'au 30/6 et contact physique (baisers, câlins), voilà ce que le Team GEES est désormais le plus strict - jusqu'au 31/8 les fêtes dansantes sont malheureusement déjà interdites.

4. Restauration

 • A partir du 1/7 redémarrage, selon les conditions de la restauration
 • "Pas de réceptions debout. Il suffit de s'asseoir à une table de 10 personnes".

Nos sincères remerciements pour Cynthia De Clercq de Huwelijksleveranciers et à Lieke Biesemans de Stories by Mabel pour leur excellent travail de co-lobbying auprès de UNIZO et aux Cabinets! <3 

Les prochaines étapes pour nous :

 • Nous faisons déjà pression pour rendre possible de nouvelles flexibilités à partir du 1/7
 • House of Weddings vous tiendra informé des nouvelles flexibilités grâce à ce Liveblog!

Les prochaines étapes pour vous ?

BONNE PLANIFICATION !


Woensdag 3 juni / Huwelijksfeesten tot 50p mogen weer vanaf 1 juli

Premier Sophie Wilmès gaf volgende versoepelingen door die voor onze sector belangrijk zijn:

Vanaf 8 juni:

"Voor wat betreft religieuze of levensbeschouwelijke erediensten – die kunnen vanaf 8 juni worden hervat. De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden met maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli worden dat maximaal 200 aanwezigen naar analogie met de sport- en cultuursector. Er zullen ook bepaalde regels van kracht zijn, zoals het verbod op rituelen met fysiek contact"

Vanaf 1 juli:

 • "Op 1 juli gaan ook de banket- en receptiezalen weer open. Dit zal kunnen met een maximum van 50 aanwezigen. En dit onder dezelfde voorwaarden als de horeca."
 • "Nachtleven (nvdr: dansfeesten) zal niet toegelaten zijn voor einde augustus"
 • "Alle horecazaken kunnen open blijven tot één uur ’s nachts."

Wat voor ons nog niet duidelijk is - en dit zal zo blijven tot wanneer de Coronalijn de letterlijke wetgeving van de NV ontvangt en live kan zetten op hun website:

 1. Wordt een symbolische ceremonie ook gelijkgeschakeld met een religieuze of levensbeschouwelijke eredienst?
 2. Zal een outdoor wedding, naar analogie met de sport- en cultuursector, vanaf 1 juli toegestaan zijn met 200p? 
 3. Wanneer mogen we een verdere versoepeling van 50p naar 100p en 200p verwachten, in een feestzaal?

We streven ernaar jullie hier asap antwoorden te bieden op deze vragen! 

PS: Stél dat feesten tot nader order over de zomer heen toch beperkt zouden blijven tot 50p: overweeg een micro wedding, of sequel of shift wedding en nodig in geval van een 'shift wedding' ipv 200 genodigden tegelijk telkens 4x 50 personen uit, gespreid over enkele momenten en/of dagen? 

#LOVECANNOTBECANCELLED ❤


Dinsdag 2 juni / Onze 10 Must Read corona artikels

House of Weddings is België's kwaliteitslabel in de huwelijksmarkt, en het grootste boekingsplatform in de sector. In deze corona-tijden willen we alle koppels helpen waar we kunnen. Al onze artikels rond je huwelijk en corona vind je hier.

Onze Top 10 Must Read artikels lijsten we nog graag even voor je op:

 1. Je huwelijk uitstellen tot na de COVID-19 pandemie: stappenplan
 2. De coronavirus COVID-19: tips van onze wedding planners 
 3. De impact van corona op je trouwfeest: FAQ
 4. Je huwelijk uitstellen door corona? Change-the-Date
 5. Corona-proof trouwen in 2020? I do! 
 6. Livestream jij je huwelijk? Onze favo tools! 
 7. Van lentehuwelijk naar herfsthuwelijk: 5 tips! 
 8. Hoe maak je van je zomerhuwelijk een winterhuwelijk?
 9. Wedding Wednesday: je huwelijksfeest op woensdag
 10. Zo plan jij je huwelijk voor 2021... vanuit je zetel! 

Via onze handige, gepersonaliseerde checklist kun je straks hopelijk weer naar hartelust je huwelijk plannen met onze topleveranciers. ❤

Veel liefs,

Je House of Weddings team


Zaterdag 30 mei / Winkelen over de grens mag weer

Voor koppels die hun trouwjurk of trouwkostuum over de grens bestelden, is er nu goed nieuws: winkelen in de buurlanden is weer toegestaan. Dat maakte minister De Crem bekend. 
Nvdr: Buurlanden Nederland en Frankrijk reageerden nadien 'verrast' - liefst wachten ze tot na 15/6 om opnieuw Belgen te ontvangen. 
Indien je kan wachten tot na 15/6 is dit dus veiliger - wil je toch proberen de grens over te steken, neem dan voor alle zekerheid best sowieso je bestelbon mee.

Bron: De Standaard


Vrijdag 29 mei / Op 3 juni zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over een mogelijke heropstart van huwelijken en events.

In afwachting van de Nationale Veiligheidsraad aanstaande woensdag, 3 juni, waar uitspraken zullen worden gedaan rond de mogelijke heropstart van de huwelijkssector, bundelen we alle informatie en artikels rond corona & huwelijken voor jullie hier: https://www.houseofweddings.com/nl/inspiratie-en-tips/corona

De antwoorden op jullie meest gestelde vragen rond corona & huwelijken vind je via dit FAQ artikel

  We duimen samen met jullie voor een zo positief mogelijk heropstart-scenario voor onze mooie sector. <3 


  Donderdag 21 mei / Minister-president Jan Jambon kondigde zonet op de radio aan dat de Nationale Veiligheidsraad zich nu snel zal uitspreken over een lange termijn-plan voor de evenementensector.

  Zodra we meer info krijgen, posten we deze hier!

  Intussen, ter informatie/inspiratie:

  • Horeca Vlaanderen lijst duidelijk op welke principes zij zullen hanteren voor een veilige heropstart. Zeker de moeite om eens door te nemen, en te bekijken wat voor jouw huwelijksfeest handig kan zijn om te bespreken met je wedding planner, feestzaal en andere wedding pro's

  Samen zorgen we -zo gauw het weer mag- voor een prachtig huwelijksfeest!


  Woensdag 20 mei / Lees onze FAQ naar aanleiding van onze @houseofweddings Instagram Live hier:

  Het artikel met een overzicht van jullie vragen en antwoorden vind je hier terug in artikelvorm: De impact van corona op je trouwfeest: FAQ

  Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! <3 


  Maandag 18 mei / Heb jij vragen?

  Heb jij vragen over jouw huwelijk, in functie van de getroffen richtlijnen rond corona? Mail ze ons ajb via deze survey.

  Op woensdag 20/5 om 20u plannen we een Instagram LIVE sessie, waar we op al jullie vragen hopen te kunnen antwoorden. 


  Woensdag 13 mei / De Nationale Veiligheidsraad gaf zonet haar akkoord op huwelijksceremonies met tot 30 personen vanaf komende maandag 18 mei. [Dit betreft één van de twee uitzonderingen op de 'niet-versoepeling tot 8/6' die Premier Wilmès aankondigde.]

  De maatregel werd versoepeld onder voorbehoud van het nodige behoud van respect voor social distancing. Er mag nog geen receptie worden gegeven na de ceremonie, en 'alle events' (ook huwelijksfeesten) zijn opgeschort tot einde juni. De 'overmacht' tot 30/6 werd later op de avond gisteren bevestigd in de online krant De Tijd​​​​​​​

  Voor koppels die binnenkort zouden huwen, en misschien toch al een eerste huwelijksmoment in beperkte kring wensen te laten doorgaan:

  • Bruidsmodewinkels, bruidsmodeontwerp(st)ers en herenkledij winkels zijn weer open (sinds 11/5)
  • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen vanaf 18/5 terug open
  • In de meeste gemeente- en stadhuizen zullen vanaf 18/5 wellicht ook foto- en videografen terug toegelaten zijn, naast je getuigen (en intussen ook: jullie ouders! ❤)
  • We hopen dat symbolische (niet-kerkelijke) ceremonies ook buiten het gemeente- of stadhuis toegestaan zijn. (onze verduidelijking hierrond volgt asap, voor zij die graag een eerste symbolische ceremonie overwegen)
  • Grafische designers, juweliers en andere 'winkels' mochten intussen ook weer aan de slag

  Vanaf 8/6 zullen 'events' verder worden besproken. Premier Wilmès waarschuwt wel dat vóór de zomer geen 'terugkeer naar normaliteit' kan worden verwacht.

  Our thoughts:

  • We zijn, samen met jullie, mee teleurgesteld dat 'geen events tot 30/6' kunnen plaatsvinden. Deze aankondiging hoopt duidelijkheid te bieden aan ons allen, lezen we in De Tijd, over wat concreet mag/niet mag tot 30/6 - zodat deze feesten, die op heel korte termijn zouden plaatsvinden, kunnen worden verplaatst.
  • We zijn anderszijds wel positief gestemd over de versoepeling naar 30p, die sneller komt dan verwacht (8/6). Zo kunnen nu wél jullie ouders, dichtste familieleden en beste vrienden jullie burgerlijke of symbolische plechtigheid de komende weken bijwonen ❤
  • We hopen dat 'geen events tot 30/6' een prelude mag zijn voor een verdere versoepeling in de weken na 30/6 (we cross our fingers with you!! - vóór 8/6 zal hier echter vermoedelijk geen duidelijkheid over komen)
  • Heb jij jouw burgerlijk huwelijk gepland staan in de komende weken? Overweeg dan om dit eventueel toch al te laten doorgaan - als deel één van jullie wedding journey. Zo beleven jullie een eerste machtige dag, gaan jullie straks toch alvast als getrouwd koppel door het leven, én kunnen jullie uitkijken naar jullie feest op een later moment!

  Maandag 11 mei / Ook de bruidsmodewinkels mogen vandaag heropenen!

  Onze eerste impressies, op basis van enkele interviews met bruidsmodezaken en -ontwerpers, bundelen we voor jullie in dit artikel: Na corona: de bruidsmodewinkels gaan er weer tegenaan!

  Goed nieuws voor jullie trouwjurk en trouwkostuum ;-)


  Maandag 11 mei / Fase 1b van de exitstrategie treedt in werking

  Op woensdag 6 mei kwam de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de werking van een nieuwe fase van de afbouwstrategie te bespreken. Deze gaat vanaf vandaag, 11 mei van start, op voorwaarde dat de cijfers over de ontwikkelingen van COVID-19 het toelaten. Gelukkig voor ons, is dit het geval.

  Ten eerste werd een uitbreiding van de sociale contacten toegestaan. Elk gezin mag vanaf nu maximaal vier personen (altijd dezelfde) ontvangen, op voorwaarde dat die personen ook integraal voor dat gezin kiezen. Op deze manier worden ‘bubbels’ gecreëerd die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk proberen beperken. Er moet echter nog rekening gehouden worden met de social distancing regels, en bezoek in de tuin of op het terras wordt aangeraden.

  Ook de winkels mogen opnieuw openen, wederom met strikte inachtneming van bepaalde regels. Wij zijn alvast voorzichtig enthousiast, aangezien een deel van onze partners terug klanten mag ontvangen. We denken aan juweliers, leveranciers van bruidsjurken, (individuele) foodtrucks…

  Jammer genoeg krijgen bars en restaurants, maar ook de feest-, recreatieve- en culturele sector (nog) geen uitsluitsel. In afwachting tot de volgende fase van het exitplan, wordt de haalbaarheid bepaald voor het terug opstarten van kapperszaken, markten, daguitstappen, en dergelijke. Er zou ook vanaf 18/5 beslist worden over een uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen.

  We hopen dus snel meer duidelijkheid te krijgen!

  Donderdag 7 mei / Het corona aanbod van onze professionals

  Van mondmaskers tot catering en bloemen aan huis tot de liefste 'Ik mis je' kaartjes... Wij geven je graag een overzicht van waar onze creatieve professionals jou mee willen helpen. Op jouw beurt help jij hén, met je aankoop <3  

  (lijst wordt dagelijks aangevuld)​​​​​​​

  Woensdag 6 mei / Nationale Veiligheidsraad kondigt aan in persconferentie dat vanaf 18/5 de heropstart van de huwelijksmarkt zal bekeken worden

  Dit geeft Premier Wilmès aan onder voorbehoud van een verdere gunstige evolutie van de cijfers. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer we concreet zullen weten wat vanaf 18/5 of 8/6 zal mogen.

  (!) Heropstart foodtrucks vanaf 11/5 - Minister Muylle bevestigt 'ambulante handel wordt toegelaten' (en vermeldt letterlijk 'foodtruck')

  We houden jullie op de hoogte - fingers crossed voor snelle duidelijkheid & heropstartmogelijkheden. 🤞🤞🤞

  Woensdag 6 mei / Om 14u30 houdt de Nationale Veiligheidsraad haar volgende persconferentie

  We volgen allen mee via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/ en brengen straks verslag uit naar de mogelijke impact van wat aangekondigd wordt op de huwelijkssector in België.

  Vrijdag 24 april / De Nationale Veiligheidsraad beslist over de eerste stappen van een mogelijke exitstrategie na 3 mei.

  Het verdict:

  De huidige regels blijven van kracht, ongeacht in welke afbouwfase we ons bevinden (bv. social distancing, regelmatig de handen wassen…)

  Mondmaskers worden de norm. Het bedekken van mond en neus staan centraal in de afbouwstrategie die de Nationale Veiligheidsraad voor ogen ziet. Dit wordt aanbevolen in openbare ruimtes, maar verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

  Fase 1a, vanaf 4 mei: Telewerk blijft voorlopig de norm. Indien dit niet kan, kunnen bedrijven, mits het volgen van de opgelegde gezondheidsmaatregelen, terug opstarten. Stoffenwinkels mogen de deuren openen, omdat zij noodzakelijk zijn voor het produceren van zelfgemaakte mondmaskers. Fysieke activiteit in openlucht met maximaal twee personen is toegestaan, mits het respecteren van social distancing.

  Fase 1b, vanaf 11 mei: Winkels mogen terug open, ongeacht hun grootte of sector, indien ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

  Fase 2, vanaf 18 mei: De heropening van musea kan overwogen worden onder voorwaarden. Verder kunnen ploegsporten mogelijk worden in de buitenlucht en zullen bepaalde studiejaren in scholen de lessen kunnen hervatten. Ook beslissingen over het houden van privé-bijeenkomsten, het toegestane aantal personen aanwezig bij huwelijken en begrafenissen, en dagtrips in eigen land worden mogelijks besproken.

  Fase 3, ten vroegste vanaf 8 juni: de modaliteiten voor een mogelijke heropening van de restaurants, en in een later stadium eventueel bars kan worden besproken onder strikte voorwaarden. Ook de toekomst van zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen, stages en kleinere openluchtevenementen zullen mogelijks besproken worden. We hopen dus snel op duidelijkheid.

  Vrijdag 27 maart / Het verbod op huwelijksfeesten wordt door de verlenging van de lockdown tot 19 april mee verlengd.

  • Indien je een huwelijksverzekering zou afgesloten hebben, valt een annulatie tot 19 april dus onder 'overmacht'. Bekijk in dit geval eerst met je verzekeraar wat dit voor je inhoudt.
  • Indien je geen huwelijksverzekering zou hebben afgesloten (wat het merendeel van de koppels betreft), doe je er goed aan om met je wedding planner of feestzaal te bekijken onder welke voorwaarden jullie je feest kunnen verplaatsen. De meest flexibele voorwaarden zul je wellicht krijgen wanneer je je feest wenst te verplaatsen naar een latere datum vóór einde maart 2021, want dan start volgend jaar het hoogseizoen. 

  We houden voor jullie mee vinger aan de pols over het voorziene einde van het verbod op huwelijksfeesten, en blijven aan geïmpacteerde koppels ten allen tijde informatie en tips meegeven in de blog sectie https://www.houseofweddings.com/nl/inspiratie-en-tips/corona.

  Stay safe <3 

  Jullie House of Weddings team

  Maandag 23 maart / Een telefoontje naar het stadhuis van Gent leert ons dat de dienst burgerlijke stand daar niet verplicht tot uitstellen, wel aan koppels die in maart of april zouden huwen aanraadt hun huwelijk te verplaatsen. Ze doen dit niet proactief: wie gereserveerd staat, weet dat zijn of haar huwelijk kan plaatsvinden. Als er oproepen binnenkomen van koppels die wensen te verplaatsen, schuiven zij deze zo ver mogelijk vooruit in de tijd. In Gent zijn de maanden juni tot september nu volgeboekt op zaterdag - huwen kan nog wel op woensdagen en vrijdagen, en in het weekend weer vanaf oktober. 

  Voor koppels die hun burgerlijk huwelijk in maart en april toch laten plaatsvinden geldt dat enkel zij en maximum twee getuigen kunnen aanwezig zijn. Een 'samenscholing' door familie of vrienden die wachten buiten het stadhuis kan ook niet; die zouden een boete riskeren. 

  Opm: Indien jouw wedding planning in de war zou worden gestuurd door het eventuele niet meer beschikbaar zijn van je stadhuis of gemeentehuis op de door jou gewenste datum, kun je altijd overwegen om je burgerlijk huwelijk en je feest (zodra dit weer mag plaatsvinden) als twee aparte 'events' te zien. Belgische traditie even terzijde, kan het een optie zijn om eerst je feest en daarnà (pas) je burgerlijk huwelijk te plannen. 

  Woensdag 18 maart / Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft alle geplande burgerlijke huwelijken tot eind april afgeschaft. De betrokken koppels werden al op de hoogte gebracht door de dienst Burgerzaken. Ook in Kuurne gaan huwelijken tot eind maart niet meer door. In Brugge gaan tot 5 april huwelijksvoltrekkingen enkel nog door in aanwezigheid van het echtpaar, de schepen en de ambtenaar van burgerlijke stand. Dat wil zeggen dat er geen ouders, geen kinderen en geen getuigen aanwezig mogen zijn. Brugge laat de ruimte om alsnog te huwen omdat sommige koppels voor een bepaalde reden een huwelijkscontract moeten kunnen voorleggen. (Bron: hln.be) 

  Wil jij zeker zijn dat je tijdens de komende weken nog steeds terecht kan voor je burgerlijk huwelijk bij jouw gemeente- of stadhuis? Neem voor de zekerheid nog even contact op met de dienst burgerzaken.

  Dinsdag 17 maart, 20.30 / De verstrengde maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad deze avond afkondigden wijzigen tot nader order niets aan de huidige situatie. Daar waar huwelijksfeesten tot 3 april werden afgelast, mogen de voltrekking van huwelijksakten en van burgerlijke huwelijken in het gemeente- of stadhuis verder plaatsvinden. (Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/).

  Maandag 16 maart / Vanuit elke hoek luidt de vraag tot 'social distancing', teneinde de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Indien jouw burgerlijk huwelijk binnenkort toch kan doorgaan, hou dan rekening met verhoogde hygiënemaatregelen

  Vrijdag 13 maart / Uit onze telefonische enquête naar enkele stads-en gemeentehuizen blijkt dat burgerlijke huwelijken tot nader order nog steeds kunnen plaatsvinden. Wel mogen momenteel enkel de trouwers, de getuigen en familieleden tot de 2e graad aanwezig zijn. Het is afgeraden voor 65+'ers om deze plechtigheid bij te wonen. (Op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ lezen we ook: "Administratieve dienstverlening mag worden voortgezet (huwelijk, officiële aktes, etc.). Grote samenkomsten in de lokalen mogen niet doorgaan." en "Een huwelijksakte mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden."

  Donderdag 12 maart, 22.30 / Het Nationale Crisiscentrum beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. De maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april. Net zoals cafés en restaurants hun deuren dienen te sluiten, mag geen enkel feest of event nog plaatsvinden, "ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn". Huwelijksfeesten die zouden plaatsvinden tussen 13 maart en 3 april, dienen dus te worden geannuleerd. Het Nationale Crisiscentrum zal de situatie op de voet volgen, en zal de bevolking laten weten of deze maatregelen zullen worden verlengd of verstrengd. 

  Ben jij in het geval dat je je huwelijk dient te verplaatsen? In dit artikel vind je een stappenplan dat je kan volgen indien het uitstellen van je huwelijk door corona aan de orde is.

  Donderdag 12 maart, 15.47 / De katholieke kerk schorst alle publieke liturgische samenkomsten. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen enkel nog plaatsvinden in beperkte kring. 

  Dinsdag 10 maart, 16.40 / De regering wil niet dat er nog evenementen binnen plaatsvinden waar duizend of meer mensen aanwezig zijn. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op dit moment mochten er nog kleinere (huwelijks)-feesten plaatsvinden. (vanaf 12 maart niet meer, zie hierboven)

  Dinsdag 28 januari / Het Nationale Crisiscentrum maakt melding van een epidemie door een nieuw coronavirus (COVID-19) dat eind vorig jaar ontstond in Wuhan, de hoofdstad in de provincie Hubei in China. Er wordt doorverwezen naar de website van FOD Volksgezondheid.

  Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met inspiratie, ideeën, trends, tips en tricks en nog veel meer.