• Home
 • Corona - liveblog PRO's

Corona - liveblog PRO's

In tijden waar snelle updates van correcte informatie een meerwaarde kunnen zijn voor de wedding & event professionals, groeperen wij graag alle informatie hier.

Vrijdag 3 april / Op do 2/4 om 16u ging een survey uit naar onze consumer database (Hoofdvraag: "Dien jij je huwelijk uit te stellen door het coronavirus?")

 • Van de respondenten die Ja zei, geeft 98.68% aan dat ze zullen verplaatsen, niet annuleren (Goed nieuws voor de huwelijkssector!)
 • Van de respondenten die reeds een nieuwe datum vastlegden, betreft dit voor 70% een datum vóór einde maart 2021 (vnl juli-okt 2020) Goed zo!
 • De overige 30% huwelijken werden verplaatst naar april-mei-juni 2021, en ook respondenten die nog geen nieuwe datum vastlegden geven hun voorkeur aan voor ofwel juli-okt 2020 ofwel april-juni 2021.

De survey blijft nog even lopen, we houden jullie op de hoogte van de finale resultaten van ons onderzoek!

#ask

Hoe kan JIJ ons helpen inzicht krijgen in de materie van annulaties, zodat we samen kunnen leren?

Vul je ajb deze survey in? Hij neemt 5' in beslag: https://nl.surveymonkey.com/r/yourcancellationpolicy

(Hoofdvraag: wat is jouw policy rond annulaties a. vóór 19/4 b. voor april/mei/juni c. juli/aug/sep)

Bedankt!

#samentegencorona <3

Woensdag 1 april / Eenmalige premie van 3000€ voor inkomstenverlies

De Vlaamse Regering lanceert nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers en bedrijven die inkomensverliezen lijden door de coronacrisis. 

Deze vier maatregelen neemt de Vlaamse Regering:

 1. Eenmalige compensatie van 3.000 euro. Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen halfweg maart en eind april krijgen een eenmalige premie van 3.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, of bijvoorbeeld  kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen en logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Zij leggen dan een verklaring op eer af, die achteraf wel kan worden gecontroleerd. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van een (verlaagde) compensatiepremie. Voorwaarde is dat ze ofwel sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep, ofwel niet meer dan 80 procent tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.
 2. Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen. 
 3. Achtergestelde leningen van 3 jaar. Voor kmo’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van drie jaar met een verlaagde rentevoet, waarvoor 250 miljoen euro wordt voorzien.
 4. 200 miljoen voor ‘gesubsidieerde’ sector. Er komt een noodfonds voor gesubsidideerde sectoren, zoals cultuur, jeugd, sport en media.

Deze maatregelen komen bovenop het eerste pakket steunmaatregelen die de Vlaamse Regering eerder al trof.

(Meer info: Website Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering)

Vrijdag 27 maart / Maatregelen verlengd van  3 april naar 19 april

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Vrijdag 27 maart / Vanaf vandaag kun je de hinderpremie aanvragen

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 

Vraag je hinderpremie aan: https://www.aanvraagcoronapremie.be/

Donderdag 26 maart / Verzekeraars schelden premies tijdelijk kwijt voor werknemers

De verzekeringssector volgt de bankensector en gaat uitstel van premie-betaling geven aan wie getroffen is door de coronacrisis. De Nationale Bank van België én de verzekeringssector hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen.

(Bron: De Standaard)

Woensdag 25 maart / "Er komt ook een regeling voor... "

"MP Jambon engageerde zich in Vlaparl net voor regeling ter compensatie van verlies voor wie niet verplicht moet sluiten" (Facebook post Axel Ronse (NVA) gisteren)

De Standaard kopt: 'Nieuwe regeling naast hinderpremie'

"Minister-president Jan Jambon benadrukte dat de gezondheid van mensen voor gaat, maar dat de gezondheid van de economie ook belangrijk is. Hij wees erop dat de kappers, die sinds kort moeten sluiten, nu ook in aanmerking voor hinderpremie. 'Dat wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor andere vragen, van de freelancers, van het jeugdwerk, de culturele sector, de sportwereld, enz. Er komt ook een regeling voor die mensen."

(Bron: De Standaard)

"De regeling wordt as we speak uitgewerkt en zal binnenkort bekendgemaakt worden. Event sector, autocarsector, deejays, traiteurszaken die sluiten omwille van ernstig omzetverlies, krantenwinkels, ... Nog even geduld dus. Help is on the way" (Lett. extra comment van Axel Ronse onder initiële post)

Dinsdag 24 maart / Ook hinderpremies voor kapperszaken

Vanaf morgen gaan ook kapperszaken op slot, dat besliste de Nationale Veiligheidsraad vandaag. Door de beslissing kunnen kappers voortaan wel een hinderpremie aanvragen.

(Bron: De Standaard)

Maandag 23 maart, 21.20 / Nederland verbiedt bijeenkomsten tot 1 juni

In Nederland zijn alle samenkomsten en evenementen nu tot 1 juni verboden, ook samenscholingen van minder dan 100 mensen. Eerst waren bijeenkomsten tot 6 april verboden. 

(Bron: VRT.be

Zondag 22 maart / Banken zeggen kredietpakket van 50 miljard € en tijdelijk uitstel van betaling bankleningen voor particulieren en bedrijven toe

De regeling is van belang voor bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen. Er zijn twee grote luiken: zes maanden uitstel van betaling aan banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te krijgen voor 12 maanden.

(Bron: De Standaard)

Meer nieuws op Voka.be 

Vrijdag 20 maart / Voka verheugd over ‘coronaprocedure’ voor tijdelijke werkloosheid

Werkloosheid door corona vanaf 13 maart wordt in alle gevallen als overmacht beschouwd. Dat maakt het voor de ondernemingen een stuk eenvoudiger. Naast de eenvormige procedure werd ook het stelsel zelf vereenvoudigd. Het geldt nu voor arbeiders en bedienden zodat meer bedrijven voor hun medewerkers een aanvraag kunnen indienen. Bovendien zorgt de automatische toekenning meteen voor duidelijkheid en een aanzienlijke versnelling, die bedrijven en hun werknemers meteen zekerheid biedt.

Ontdek hier hoe de vereenvoudigde procedure eruit gaat zien.

(Bron: Voka)

Donderdag 19 maart / Nieuwe en extra fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze website van de FOD Financiën). De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling voor: 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

(Bron: www.unizo.be/corona)

Donderdag 19 maart / COVID-19: OVERZICHT STEUNMAATREGELEN VOOR BEDRIJVEN

Je vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/covid-19-overzicht-steunmaatregelen-voor-bedrijven_2020-03-17/

(Bron: VBO)

Woensdag 18 maart, 16.00 / Uitbreiding hinderpremie

De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die omwille van de (nieuwe) overheidsmaatregelen verplicht zijn te sluiten. Bovendien wordt de premie nu toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 

De toepassing hiervoor is nog in volle ontwikkeling. Je kan alvast je e-mailadres achterlaten zodat men jou informeert van zodra de toepassing actief is. (Bron: Voka nieuwsbrief)

Woensdag 18 maart / Actieplan voor jouw bedrijf in corona-tijden​​​​​​​

Daar sta je dan. Het huwelijksseizoen zou nét van start gaan, veel voorbereidingen waren reeds achter de rug tot plots... het coronavirus toeslaat en je planning (zwaar) verstoort. Nadat het eerste puin is geruimd en onze nieuwe realiteit ons duidelijk wordt, biedt deze periode van crisis misschien ook wel een opportuniteit.

Onze tips voor je bedrijf in tijden van corona lees je hier.​​​​​​​

Woensdag 18 maart / Betalingsuitstel belastingen

Vandaag werd vanuit de FOD Financiën een belangrijke steunmaatregel aangekondigd met betrekking tot de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing en van de personenbelasting en vennootschapsbelasting. Concreet wordt een betalingsuitstel van twee maanden toegekend. Op die manier wil de federale overheid extra financiële ademruimte creëren voor bedrijven en ondernemers tijdens deze uitzonderlijke periode.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Ondernemers krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 20 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 13 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemers voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Bron: FOD Financïen

Dinsdag 17 maart 2020, 16.32 / Officiële communicatie (via mail, op onze vraag tav de bevoegde instanties) rond de aanpassing van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen door Partena Professional: 

"Zelfstandigen die problemen ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op de derde pijler van het overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking – indien zij aan alle voorwaarden voldoen.

Dit beperkt zich niet enkel tot de quarantaine van de zelfstandige maar geldt voor de volledige situatie waarin de zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken (rechtstreeks of onrechtstreeks) wegens het coronavirus.

Voorbeelden:

 • Werknemers die in quarantaine werden geplaatst, komen niet opdagen
 • Leveringen worden onderbroken
 • De activiteit vermindert (vermindering reservaties, vermindering van de bezettingsgraad, verhoging van de annulaties, …) en de verderzetting van de activiteit wordt verlieslatend

De toekenning van de derde pijler van het overbruggingsrecht zou flexibel moeten zijn in gevallen die gelinkt zijn aan het coronavirus. Zodra er een beginnend bewijs is dat de onderbreking gelinkt is aan het coronavirus, mag het overbruggingsrecht voor deze situatie aanvaard worden, op voorwaarde dat de andere wettelijke voorwaarden worden nageleefd.

De huidige wetgeving omtrent overbruggingsrecht zou ook moeten aangepast worden, in die zin dat zelfstandigen die hun activiteit voor een korte periode, maar minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, onderbreken, ook recht kunnen hebben op een financiële uitkering.

In afwachting en onder voorbehoud van de goedkeuring van dit wetsvoorstel, heeft de Minister van de Zelfstandigen al de volgende details over deze maatregel meegedeeld: De zelfstandige die gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken wegens overmacht (derde pijler) zal voortaan recht hebben op een financiële uitkering tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het aantal periodes van 7 opeenvolgende kalenderdagen waarin hij wordt gedwongen om te onderbreken.

Dagen onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

7 tot 13

322,92 euro

403,53 euro

14 tot 20

645,84 euro

807,05 euro

21 tot 27

968,77 euro

1.210,58 euro

28 en meer

1.291,69 euro

1.614,10 euro

Deze maatregel is bedoeld om alle gevallen van gedwongen onderbreking te dekken binnen het kader van de derde pijler en die zich voordoen vanaf 1 maart 2020.

Deze aanpassing zal enkel van toepassing zijn voor zelfstandigen die recht hebben op geen enkele financiële uitkering binnen het klassieke kader van de regels van begin en einde toekenning van de financiële uitkering (geldende wetgeving).

Voorbeelden:

 1. Een zelfstandige die gedwongen wordt om zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot 22 maart (herneming 23 maart) te onderbreken, zal, wanneer de wet zal aangepast zijn, de helft van de huidige financiële uitkering kunnen vragen (645,84 of 807,05 euro ingeval van gezinslast), voor zover aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.
 2. Een zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot en met 5 juni moet onderbreken (herneming op 6 juni), kan een financiële uitkering vragen voor de maanden april en mei, op basis van de geldende wetgeving (in totaal twee maal 1.291,69 euro of twee maal 1.614,10 euro ingeval van gezinslast).

Wij houden u op de hoogte zodra de nieuwe maatregel definitief wordt aangenomen."

Dinsdag 17 maart 2020, 13.10 Breaking! De kamer stemde in de commissie net versoepeling (ook voor starters, niet enkel bij stopzetting maar ook vermindering van activiteiten) overbruggingsrecht zelfstandigen. Donderdag plenair. Vraag het asap aan via uw sociaal verzekeringsfonds! Concreet = 1.290 euro per maand als alleenstaande // 1.614 indien gezinslast.

Maak er gebruik van!

(Bron: Facebook post van Axel Ronse, Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA bij Vlaams Parlement)

Maandag 16 maart 2020 / Vakverenigingen eventsector sturen open brief naar regering met steunvoorstel coronavirus

De Belgische eventsector verenigt zich in de strijd tegen het coronavirus. De vakverenigingen ACC Belgium, Febelux, BESA en Becas vragen de ministers van economie, Nathalie Muylle, Hilde Crevits en Willy Borsus om extra zuurstof voor de zwaar getroffen sector. House of Weddings & House of Events scharen zich mee achter dit initiatief en publiceren hierbij de open brief aan de ministers:

Geachte Mevrouw de Minister,

Wij danken u voor uw snelle reactie vorige week vrijdag op de vraag van de event-sector naar concrete steunmaatregelen.

Onze sector wordt zowel op financieel als op sociaal vlak hard geraakt door inkomstenverlies en werkloosheid. Als vakvereniging proberen we de schade voor de sector te overzien, onze leden te beschermen en wensen we graag met u verder in dialoog treden over concrete maatregelen om de sector te ondersteunen in deze crisis.

We willen via deze weg dan ook een concreet voorstel met jullie delen:

Wij vragen als concrete  steunmaatregel de 100% fiscale aftrekbaarheid van alle evenementen die in boekjaar 2020 en 2021 georganiseerd worden door een (erkend) eventbureau. Van deze eenvoudige maar duidelijke maatregel zal de ganse sector - de eventbureaus, de eventlocaties, de cateringbedrijven, de toeleveranciers en de freelancers - de positieve impact voelen.

Waarom is deze maatregel nodig?

Onze sector vertegenwoordigt om en bij de 3.200 ondernemingen en 80.000 werknemers, waaronder ook veel zelfstandigen en freelancers, die momenteel allemaal technisch werkloos zijn en zonder inkomsten vallen.

De eventsector is een hardwerkende industrie en wij zullen er voor zorgen dat er in 2020 en 2021 harder gewerkt wordt dan ooit tevoren om de schade op te vangen. Maar dat kunnen we niet zonder extra zuurstof. Daarom stellen wij bovenstaande steunmaatregel voor die de overheid nauwelijks geld kost, maar de sector wel een belangrijke boost geeft zodra deze crisis achter de rug is.

Onze leden proberen immers zoveel mogelijk evenementen  te verplaatsen naar de nabije toekomst, maar de onzekerheid over wanneer iedereen terug aan de slag kan is op dit moment nog zeer groot. 

De lente is een cruciale periode voor de sector en niemand weet hoelang deze impasse nog kan duren. Bovendien moet onze sector rekening houden met een vertragende factor. Eens we opnieuw evenementen mogen organiseren, zal het gemiddeld 6 à 8 weken duren vooraleer die kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat de meeste bedrijven en freelancers pas na die periode opnieuw inkomsten zullen ontvangen. Momenteel worden heel wat evenementen naar het najaar verschoven met als gevolg dat de capaciteit al snel een maximum zal bereiken in die periode, wat opnieuw voor veel bedrijven inkomstenverlies zal betekenen.

Als industrie die mensen bij elkaar brengt, willen wij graag helpen om post-corona de hele samenleving opnieuw op de been te brengen, met positieve gevolgen voor de Belgische economie.

Vandaag reiken wij dan ook de hand naar de Belgische federale en regionale overheden met onze kennis en logistieke expertise om deze crisis het hoofd te bieden. Onze leden kunnen bijvoorbeeld helpen met het organiseren van ontsmettingszones aan treinstations, het opzetten van tenten voor ziekenhuizen, het op punt zetten van logistieke flows, het uitwerken van sensibiliseringscampagnes, enz. Ook hier nodigen we jullie uit om ons als een constructieve partner te zien, die wil bijstaan waar nodig.

Wij treden graag verder met u in dialoog betreffende beide bovenstaande voorstellen en kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Johan Vandepoel

PS.: Wij hebben vernomen dat er morgen een overleg plaatsvindt over een aantal steunmaatregelen en willen hierbij, indien mogelijk, als betrokken sector graag mee aan de tafel zitten.

Johan Vandepoel 
CEO ACC Belgium


Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met inspiratie, ideeën, trends, tips en tricks en nog veel meer.